14 oktober 2021

Äntligen!

Björn Nyberg
Grundare av Brandbergs Brands & Communication och medgrundare till jobbmatchningstjänsten Growmatcher

Jag har jobbat med marknadsfrågor i över 10 år och träffat oändligt många marknadschefer på flera av Sveriges största företag. De allra flesta har varit i åldrarna 45-55år och alltid efter man börjar lära känna varandra och börjar prata om mer än enbart nästa strategipresentation eller kampanj så kommer vi ofta in på nästa steg i karriären. Då jag alltid varit yngre än mina motparter, jag är blott 40 år ung, blev jag till en början väldigt överraskad då många var rätt pessimistiska om framtiden. De satt allt som oftast i ledningsgruppen och i princip ingen hade någon ambition att bli VD, som för övrigt sällan verkar rekryteras/befordras från just marknadschefsposten, och den överhängande känslan var att andra företag slutat ringa efter 50. Intresset dör av och trots lång erfarenhet från både branschen och från ledarskap och allt vad det innebär så prioriterades de ofta bort i rekryteringsprocesserna.

Vad är det företagen är rädda för? Att 50-plussare inte skulle vara motiverade? Att de bara går och väntar på pensionen som med jämna mellanrum dessutom flyttas framåt i tiden? Att de inte skulle passa in med resten av teamet? Att deras kunskap är obsolet – kan verkligen en 50-åring jobba med sociala medier? Fråga Dagny, 109. Och kan verkligen äldre lära sig att sitta och jobba i videomöten dagarna i ända?

Att Sverige som land konstant verkar underskatta värdet av äldres erfarenhet och kompetens syns även i offentligheten. Ett ofta nämnt exempel är skillnaden i ålder på partiledarna i Sverige och presidentkandidaterna i det senaste valet till president i USA.

På ett personligt plan fick jag själv flera frågor när jag startade mitt första bolag om hur jag kunde starta det med någon som var hela 18 år äldre än jag. Hur kunde jag jobba med någon som var så pass mycket äldre?

Problemet borde vara uppenbart, vi är för dåliga på att nyttja all kompetens som finns oavsett ålder och särskilt all erfarenhet som finns hos de som varit med ett tag. För ett par år sedan tog jag in en mentor genom Almi och träffade där en ungefär 60-åring som hade lång erfarenhet från industrin som VD. Han gav mig otroligt många perspektiv från att driva företag och att leda både människor och utveckling som jag har med mig än idag.

Med ovanstående som bakgrund blev jag väldigt glad när jag i våras såg nyheten att Sveriges Marknadsförbund i samband med Tendensdagen valt att instifta ett Senior Talent Award. Ett pris till en organisation som jobbar med att ”omdefiniera stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer”. I ett land där vi hyllar, och ibland dyrkar, den yngre generationen känns det som ett viktigt litet steg för att återskapa någon form av balans.

Hur ska företag då knyta till sig relevant kompetens? Det är en fråga som fler borde ställa sig. Vad är egentligen en lyckad rekrytering? Det är en fråga jag funderat mycket på under senare år. En del inom HR har KPI:er på att en lyckad anställning är en som fortfarande jobbar på företaget efter 3 månader (!) medan någon annan tittar på andelen nyanställda som också får sitt nästa jobb inom samma företag. Självklart skiljer sig detta mycket från bransch till bransch.

Som varumärkeskonsult har jag gått igenom otaliga hållbarhetsredovisningar och årsrapporter och det finns allt oftare med mått på jämställdhet sett till hur många kvinnor/män som förväntas vara verksamma på olika nivåer i bolaget och ibland en del andra mått. När ska bolag börja målsätta att det måste finnas X% 50-plus för att säkerställa tillräcklig erfarenhet etc.?

En start vore att alla som håller med om att vi ska tillvarata kompetens, oavsett bakgrund, ålder eller kön, också börjar rekrytera därefter. Jag är positiv och tror att framtidens arbetsmarknad både för marknadsförare och andra branscher kommer öppnas upp alltmer i och med intåget av hemarbete och fördomsfria rekryteringstjänster. I stället för att bläddra CV:n och låta sina egna fördomar ta fram lämpliga kandidater låta algoritmen göra sitt och se till att rätt kandidater komma fram utifrån vad de vill göra, vilka värderingar som är viktiga och vilken faktiskt kompetens de har, än vad de heter i efternamn eller om de råkar ha fyllt 50. Jag hoppas att Senior Talent Award kan bidra till att fler får upp ögonen för frågan.

Björn Nyberg
Grundare av Brandbergs Brands & Communication och medgrundare till jobbmatchningstjänsten Growmatcher