1 oktober 2009

Anticyklisk reklam lönar sig i kristider

Det är i kristider som marknadsandelar snabbt vinns eller förloras.

Men aldrig bringar innovationer och anticyklisk reklam mer mätbar tillväxt än under en recession. Detta hävdas i en empirisk studie som genomförts av GfK i Nürnberg på uppdrag av Serviceplan Gruppe i München och branschorganisationen Markenverband i Berlin.
Studien baserar sig på en analys av utvecklingen för varumärken under lågkonjunkturen 2001-2003. Det visade sig att det var de aktiva märkena som blev klara vinnare vad gäller såväl marknadsandelar som positionering. Det är just dessa företag som inte heller nu i rådande kris drar ner på sin marketing- budget.
När konsumenterna blir särskilt selektiva i sitt produktval och håller hårt i plånboken blir företagens framgångsrecept att satsa på innovation, anticyklisk reklam samt större effektivitet genom att bl a noga fokusera på målgruppen.