2 november 2009

Alltfler brittiska online-medier vill ta betalt

Brittiska Association of Online Publishers, AOP, uppger att två tredjedelar av organisationens medlemmar* vill ta betalt för tillgång till sina webbsidor, enligt 2009 års enkät.

Redan idag kräver 50% av dem betalning för hela eller delar av sin sajt och 20% planerar detsamma inom 12 månader. För två år sedan hade 54% inga sådana planer. Denna omsvängning beror till stor del på nedgången i ekonomin och de minskade reklamintäkterna anser 70%.
S k content sites är också den typ av sidor där internetanvändarna tillbringar mest tid. Enligt OPA´s Internet Acitivity Index används 42% av tiden på nätet till att läsa sådana sidor, en ökning med 8% sedan 2003. Content sites är därmed en intressant miljö för annonsörer och kan besökarna dessutom hämta hem nyheter där blir de särskilt attraktiva.
Ett stort hot inom informationsbranschen anses komma från BBCs och Googles verksamhet online.  Det anser 50% av förlagen vad beträffar BBC och 38% för Googles. Dessa två har utgjort en stark barriär mot tanken att ta betalt för nyheter och artiklar online. BBC t ex har 6 miljoner besökare varje vecka till sin nyhetssida och dessutom flest besökare av alla nyhetsmedier online i kategorin höginkomsttagare och beslutsfattare.

Vad gäller attityden mot mobilt internet har den också förändrats

Hela 86% av AOP´s medlemmar räknar med att ha satt upp mobila sajter för sina större titlar inom ett år och över hälften tänker utveckla betaltjänster för smartphones. Ett prioriterat område är social media online som Facebook och Twitter medan satsningar på podcasts och videocasts får stå tillbaka enligt årets undersökning.