18 augusti 2011

Allt du behöver veta om marknadskommunikation

Anders Amnéus saknade en bok som kunde sammanfatta innehållet på de 8-900 långtråkiga sidor som de flesta marknadsföringsböcker består av. Och som kunde sätta innehållet praktisk relation till varandra samt förklara det på ett lättillgängligt sätt. Det blev starten på den 128 sidor långa Allt du behöver veta om marknadskommunikation, vilken är en av de nominerade till utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok.

Varför skrev du boken och vad är nytt?

När jag jobbade på Stockholms universitet fick jag privilegiet att utforma en ny utbildning: Marknadskommunikation och IT. Där lärde jag mig flera saker:
1) Universitet utbildar främst i vad de kan och vill utbilda i – inte i det som behövs på arbetsmarknaden.
2) All akademisk litteratur (läs amerikansk) i marknadskommunikation, tar upp ungefär samma teorier och modeller, med lite olika vinklingar men alltid på 8-900 sidor. Få böcker beskriver marknadskommunikation utifrån hur man konkret arbetar med det. Uppdelningarna har mer med vedertagen akademisk ämnesuppdelning att göra än med hur man praktiskt går till väga och många rekommendationer saknar empirisk grund.
3) På en ny utbildning är det i regel lätt att komma in – det betyder att alla knappast är de vassaste knivarna i lådan. Vilket innebar att jag måste förklara ganska komplexa samband på ett sätt som alla förstod och kunde ta till sig.
Det som är nytt i boken är att det pågår en omsvängning i hur man förklarar påverkan och attitydförändring. Synen på hur vi påverkas kommer främst från kommunikationsvetenskapen och socialpsykologin. Problemet är att de förklaringarna har för låg statistisk förklaringsgrad. Jag har förklarat det utifrån nyare forskning i hur hjärnan fungerar och hur vi fungerar tillsammans (evolutionspsykologi och antropologi).

Varför ska jag läsa den?

För att få en sammanhängande bild av hur marknadskommunikation fungerar, och en ny insikt om hur och varför vi påverkas. Att få andra att göra något annat än de egentligen först ville, är själva kärnan i marknadskommunikationen. Om någon somnar medan de läser min bok, tycker jag Liber ska ge dem pengarna tillbaka.

Vem tycker du ska skriva en bok och om vad?

Jared Diamond om marknadsföringens framväxt.

Vad är den största utmaningen nu och framåt för Sveriges marknadsförare?

På kort sikt är det att beröra människor med något som är relevant i deras värld. På längre sikt handlar det om att kunna anpassa sig till förändrade omständigheter: Dels innebär internet att makten över kommunikationen förändras. Dels för att förändringar i system för utbyte av varor får ett större genomslag (förändrad ÅF-struktur till följd av e-handel). Samt förmodade förändringar i system för produktion av varor när 3D-skrivare förväntas producera varor billigare och bättre hemma hos människor. Varumärken kommer få en större betydelse, men inte bara som något konsumenten förväntas gilla på Facebook och som en del i köpprocessen – utan som en integrerad del i byggandet av den egna identiteten.

Vilken bok har du själv på nattduksbordet/skrivbordet?

Tor Nörretranders: Världen växer – en bok om slumpens historia.
Läs mer om utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok och övriga nominerade.