28 mars 2020

Allmänna tips i rådande situation – Corona

Nedan tips på länkar till både myndigheter och företag som kan underlätta för dig och ditt företag:

Information från Folkhälsomyndigheten 
(generell info om viruset framfart)

Information från 1177 Vårdguiden
(om sjukdom Covid-19-coronavirus)

Information från Krisinformation.se
(bekräftad information om coronaviruset)

Information från DIK och Unionen 
(tex om korttidspermittering och varsel)

Information från Sveriges Marknadsförbunds rådgivare
(medlemsstöd)

Information om Kortidsarbete 
(vad är det och vad gäller)

Information från Skatteverket
(tex om anstånd med skatter och avgifter)

Information från SCB
( tex om statistik, spridning, påverkan i samhället)

Information från Almi
(tex om ansökan av lån och amorteringsuppskov)

Information från Almi Invest
(tex om Sveriges mest aktiva investerar i startups)

Information från  Sveriges Kommuner Regioner
(tex om arbetsgivares ansvar )

Information från Svenskt Näringsliv
(tex om läget för svenska företag)

Information från Konjunkturinstitutet
(tex om nuvarande lågkonjunktur)

Information från Försäkringskassan 
(tex om reglerna för smittbärarpenning mm)

Information från Konsumentverket
(tex om rättigheter vid resor, hotellbokningar)

Information från EKN 
(tex om möjlighet till finansiering)

Information från Tillväxtverket 
(tex om hålla igång verksamheten trots covid-19)

Information från Bolagsverket
(tex om hålla bolagsstämma vid covid-19)

Information från Datainspektionen 
(tex om anställdas integritet)

Information från Finansdepartementet
(tex om ekonomiska åtgärder med anledning av Corona , länkar till allt som presenterats hittills)

Rådgivning:

Nedan tips på länkar till dig personligen som tillhör företag som kanske har drabbats av uppsägning, permittering eller varsel.
Även tips till dig på hemmakontoret.

Är du varslad eller korttidspermiterad –
se fackförbundet DIK och Unionen samt ditt eget fackförbund.

Jobbcoachning och söka nytt arbete
Sveriges Marknadsförbunds rådgivare Erik Sjögren på TRR

Rekryteringsföretag specialiserade inom kommunikation och marknadsföring Hammer&Hanborg

För hemmakontor – läs Sveriges Marknadsförbunds rådgivare
Karin Zinmarks tips för sociala hemmakontoret

För avkoppling och återhämtning – kika in hos tex
Dramaten, Kungliga Operan, Göteborgs Operan