19 mars 2013

Alkoholreklam upplevs inte påträngande

Bara en av sju upplever alkoholreklam i digitala kanaler som påträngande. Och bland de som tycker så finns lika många yngre som äldre människor. Det visar en undersökning som Sveriges Marknadsförbund låtit göra.
Undersökningen visar också att reklam och annan marknadsföring av alkoholhaltiga drycker i olika digitala kanaler upplevs som relativt måttfull.
Läs hela rapporten här: Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker i digitala kanaler