17 juni 2017

Åkestam Holsts värderingar styr rätt

Ambitionen har alltid varit att bli ”den goda arbetsplatsen”. Idag är det landets mest jämställda byrå. Därtill främst i årets Guldäggstävling och Grand Prix-vinnare i Cannes.
Det är mer regel än undantag att genomgripande organisationsförändringar, som ägarbyte eller sammanslagningar blir början på en nedgångsperiod för en byrå. Men det verkar som om Åkestam Holst inte stämmer med bilden.
Byrån har legat i topp i många år, både i Årets Byrå och när det gäller svenska och internationella utmärkelser. En del har förklarat det med att byrån förblivit helsvenskt partnerägd och med grundargruppen vid rodret. Men 2014 slogs Åkestam Holst ihop med sju andra nordiska byråer och bildade the North Alliance – NOA. Byråerna i den nya gruppen blev delägare, med finansbolaget Capman som huvudägare.
FÖR KNAPPT TVÅ år sedan lämnade Göran Åkestam över vd-rodret till Petronella Panérus. Hon var tidigare vd på Great Works, som också gått in under det nya paraplyet.
Så, har kräftgången satt igång nu då?
Det verkar inte så.

Petronella Panérus, som tagit över vd-rollen på byrån är ensam svensk på Ad Ages prestigefyllda lista "Women to watch 2017". Foto: Digge Zetterberg Odh
Petronella Panérus, som tagit över vd-rollen på byrån är ensam svensk på Ad Ages prestigefyllda lista ”Women to watch 2017”. Foto: Digge Zetterberg Odh

2016 gick byråintäkten för första gången över 100 miljoner kronor. Samma år fick man flest nomineringar någonsin av alla svenska byråer, i the One Show i New York. Och i den senaste guldäggsutdelningen blev Åkestam Holst bästa byrå. Året innan låg man också i topp. Och i årets Cannes Lions är byrån bästa svensk, med ett Grand Prix och fyra brons-lejon.
”95 procent av alla mergers går åt skogen. Men vi jobbade länge med förberedelserna”, förklarar Petronella Panérus.  ”
Genom åren har Åkestam Holst förstås uppvaktats av internationella nätverk, som velat köpa byrån. Men grundarna kände aldrig att det passade byråns kultur och värderingar.
Med tiden ökade dock behovet av någon form av internationellt nät, eftersom en del större, företag kräver det av sina byråer.
Så partnergruppen funderade över olika lösningar. Det borde vara möjligt att ge svensk och nordisk reklam en starkare roll i en internationell konkurrens. Någon form av samarbete såg ut som ett vettigt steg. Under processen träffade man bland annat Thomas Høgebøl, tidigare Norge-chef för McCann och man insåg att man hade liknande tankar.
”Vi talade först med andra nordiska byråer om att starta ett gemensamt fristående bolag för samarbete. Men sen kom vi fram till att det var lika bra att gå ’all in’. När man börjat anträda en väg ska man göra det fullt ut”, förklarade Göran Åkestam i boken ”Åkestam Holst – från omstart till världsklass”.
UNDER EN PERIOD såg det ut som om det inte skulle bli något av idéerna, och planerna blåstes av. Men då blev det också tydligt hur engagerade alla på byrån hade blivit. Alla ville fortsätta och hitta en väg till samarbete.
Thomas Høgebøl är idag vd för NOA. Totalt ingår elva byråer, några med filialer. Alla jobbar vidare under sina egna namn. Men ibland även under det gemensamma varumärket NOA i några gränsöverskridande uppdrag, exempelvis för OK Q8.
”Vi försöker samarbeta mellan de olika enheterna och tar in resurser mellan teamen och hjälper varandra i pitcher”, förklarar Petronella Panérus.
Något som ju fungerade redan tidigare inom Åkestam Holst-gruppens sex enheter.
”Nätverket är en trygghet. Man har alltid någon att fråga. Det blir ett stöd. Vi har verkligen lyckats skapa ett nordiskt nät på tre år”, menar kreatören Evelina Rönnung.
För att underlätta kontakter och samarbete mellan olika enheter, finns en hubb på nätet. En app, där man bland annat finner alla medarbetare och deras respektive cv.
MEN MÅNGA KONTAKTER går också över Facebook, vilket kan illustrera den avspända relationen mellan medarbetare i nätverket.
Åkestam Holst är idag en del av något större, men de ursprungliga värderingarna är desamma som alltid. Och de sprider sig till resten av gruppen.
De finns sammanfattade i byråns ”Värderingsbok”, en liten skrift som alla nyanställda får i sin hand.
Där beskrivs byråns syn på reklam, jobbet och det faktum att det egentligen inte finns några chefer.
”Vi har istället en annan sorts chef som är viktigare än alla andra. Den chefen är IDÉN. Den stora, kraftfulla reklamidén”, står det i skriften som är tydlig med vad alltsammans handlar om: reklam.

Åkestam Holst har alltid haft målsättningen att göra reklam man talar om. Kampanjen ”Blowing in the Wind” för Apotek Hjärtats skönhetsserie Apolosophy är ett sådant exempel och blev en av världens mest belönade kampanjer under 2014.
”Vår kärnprodukt är kommunikativa idéer som gör våra uppdragsgivares varumärken, tjänster och produkter kända, omtyckta och köpta. Resten är distribution eller kanalval”.
Ty:
”Ingenting är viktigare än kommunikation. Ord, bilder och intryck kan starta krig och störta diktaturer. De kan också effektivisera och spara kostnader i världsekonomin. Om fler dåliga produkter dör lite snabbare, om bra affärsidéer slår igenom lite tidigare, om den lille snabbfotade kan spöa den stora tröga, då är det bra för alla. Rätt utförd och klokt använd är reklam ett effektivt smörjmedel som snabbar på processerna. Därför är vi stolta när vi går till jobbet och därför tycker vi att det vi gör är viktigt”.
På den grunden har byrån byggts, ända från starten, den första september 1998.
De första rötterna går dock ytterligare tio år tillbaka, till reklambyrån Månson & Nord, som senare blev Nord & Co. De ursprungliga grundarna lämnat byrån i slutet av 1990-talet. Kvar var en decimerad ledningsgrupp, som fick anledning att fundera på framtiden.
”I slutet av 1990-talet hade Nord & Co blivit för beroende av några stora kunder med mycket basproduktion. Vi kände att vi måste sträva mot ett väsentligt högre förädlingsvärde och utveckla byråns kreativa nivå. Men samtidigt ville vi inte kompromissa med kulturen och den goda arbetsplatsen. Det ständigt pågående experimentet fick bli att försöka kombinera reklam i världsklass med en human kultur där människor trivs”, berättade Göran Åkestam i boken om byrån.
ALLA VAR ÖVERENS. De skulle inte jobba vidare som förr. Men de skulle inte heller hoppa av och starta en ny byrå utifrån sina högre kreativa ambitioner. Istället skulle de göra en helt ny byrå, av den gamla. En total omstart.
Fast det blev inte så enkelt som de kunnat hoppas.
De hade räknat med att några uppdrag skulle försvinna, när byråns centralfigurer inte fanns kvar. Liksom en del medarbetare. Men inom loppet av ett halvår försvann både halva personalstyrkan och fem av de största kunderna.
Slutet verkade nära och pengarna var slut.
”Vi bad nästan alla medarbetare att gå ned till fyradagarsvecka mot ett löneavdrag på 20 procent. Samtidigt halverade vi delägare våra löner och lovade att jobba dubbelt så hårt för att försöka få in nya kunder och rädda byrån”, berättade Göran Åkestam.
Medarbetarna ställde upp och istället för att det krossade byrån, skapade det en mycket stark gemenskap, kultur och kampvilja.
Och nya uppdragsgivare började så småningom droppa in.
2001 var Åkestam Holst för första gången med i Regi-undersökningen ”Årets Byrå”. Då rankades de som nummer 18 i sin kategori.
De fick höga poäng för sin kreativitet. Det innebar, med andra ord, att man var på rätt väg för att uppnå målsättningen att höja den kreativa nivån.
Men av resultatet i Årets Byrå kunde man också se att byråns strategiska nivå fick lägre betyg.
Det ledde till en ordentlig satsning på planning. Något som med tiden utvecklats ytterligare i ett samarbete med ekonomie doktor Niklas Bondeson, som varit med och tagit fram byråns eget strategiverktyg, Trax, som används i alla projekt.
Niklas Bondeson driver idag, tillsammans med byråns tidigare chefsplanner, Dan Landin, strategibyrån Evidence, som ingår i NOA-gruppen.
SEDAN DEN DÄR första gången, 2001, steg Åkestam Holst snabbt uppåt i Årets Byrå. I stort sett varje år har de legat med bland topp tre och sju gånger har de nått allra högst.
”Årets Byrå är fortfarande ett jätteviktigt verktyg för oss, liksom Lift Relations. Vi använder mätningarna för att hålla koll på hur vi utvecklas. Jag är tacksam för att kunderna svarar ärligt, så vi vet vad vi ska förbättra”, säger Petronella Panérus.
En viktig ambition för grundarna av Åkestam Holst var ju att förbli ”den goda arbetsplatsen” och samtidigt vässa den kreativa nivån. Men skulle det vara möjligt att fortsätta jobba i ett sympatiskt och varmt företagsklimat och ändå göra reklam i världsklass? Och skulle det gå att vidareutveckla byrån, växa och bli framgångsrik samtidigt utan att det skulle påverka atmosfären?
För att lyckas med det har man bland annat utsett skråansvariga. Personer inom olika yrkeskategorier – kreatörer, planners, projektledare – som är erfarna och tydliga kulturbärare. Dessutom har man olika arrangemang och gemensamma aktiviteter, för att stärka banden och utvecklas yrkesmässigt. Från konstklubb till byråfester. Och hur mycket än byrån växer, så har man fortfarande fredagsmöte, där hela byrån samlas. Många äter frukost tillsammans och den stående frågan finns kvar: ”Vilka kommer att vara borta nästa vecka?”, så att alla vet vad som är på gång och var alla befinner sig.
Alla aktiviteter samlar inte alla medarbetare, de olika skrågrupperna har sina egna utvecklingsdagar för att förkovra sig och bli bättre på jobbet.
”Vi har också kreatörsmöten en gång per vecka, där vi pratar om det vi jobbar med och får feedback”, berättar Lina X och fortsätter:
”Vi har gjort de här mötena mycket bättre på senare tid. Förr kunde det vara så att man kände att man i stort sett skulle visa färdiga Cannes-lejon, men det la vi av med. Nu tar vi också upp små enkla jobb. Det har blivit en helt annan stämning i och med det.  Dessutom tar vi upp våra jobb tidigare i processen. Jag behöver ju hjälp med jobben, där jag sitter fast, eller inte är nöjd. Inte med dem där jag känner att jag är hur bra som helst.  Så vi har gått ifrån ett showroom, där vi visade hur himla bra vi är till att verkligen ha ett forum för utveckling och för att göra bättre jobb.”
Det ligger en trygghet i det och en kollektiv känsla.

På Roygalan 2013 vann Folksams flygande katter ”Folkets pris”. Men filmen väckte också livlig debatt på sociala medier, där folk diskuterade i termer av djurplågeri. Men naturligtvis hoppade inte katterna fallskärm på riktigt. Filmen var ett montage av fallskärmshoppande människor och vinden i kattens pälsar kom från en vanlig hårtork.
 
I DEN NORMALA arbetsprocessen ingår också vad som på byrån kallas för ”6-dagars” och ”3-dagars”. Sex, respektive tre dagar innan en kundpresentation, samlas en utökad arbetsgrupp för att se, diskutera och bidra med input till de jobb som görs. I den större grupp som då samlas, kan alla skrågrupper kallas. Alla på byrån har värdefulla åsikter.
För att förbli ”den goda arbetsplatsen” är det också viktigt med mångfald, menar
Petronella Panérus.
”Jag har bara tagit det vidare. Grundarna hade hjärta och värderingarna som har bildat basen”, understryker hon.
Under hennes ledning har byrån skapat bland annat en jämställdhetsgrupp och en hållbarhetsgrupp. Under de två år som reklambranschens jämställdhetspris, Guldvågen, delats ut har Åkestam Holst utsetts till branschens mest jämställda.
”Vi kan förstås bli mycket bättre. Men vi har i alla fall börjat. Vi har gjort medvetna val för och det är bara att börja räkna. Man måste hitta strategierna och inte ge sig”, säger Petronella Panérus och tillägger:
”Vi är så beroende av talanger. Och jag vet att några av de senaste som kommit till oss valt byrån för Guldvågens skull. Den har en så stor betydelse. Om man kan samla människor med olika sätt att se på saker bidrar till framgångar. Eller bristen på framgång.”
Det är så lätt att hamna i gamla vanor, bara för att man inte tänker sig för. Som när man behöver någon i receptionen, exempelvis. Det är alltid någon som har en dotter, som har en kompis som behöver jobb.
”Men vi bestämde oss för att inte göra så, utan vi gick till Arbetsförmedlingen. På så sätt vidgar vi oss utanför vår lilla värld”.
Ett annat exempel på hur man utvidgat sin värld innebar att byrån tog in tre asylsökande från Syrien som praktikanter, för snart två år sedan. De hade alla någon form av marknadsföringsbakgrund. En av de tre, Mouddar Kouli, kunde i år också gå upp på scenen och hämta ett guldägg i radiokategorin, för ”Broadcast without Borders”.

 

Tillsammans med NOA-systern Great Works har Åkestam Holst tagit fram projektet Humanian Metal. För detta belönades de nyligen med Grand Prix i Cannes Lions. Mer information om projektet finns på http://humanium-metal.com/

Också Ikea belönades med lejon i Cannes. Fyra bronslejon, för att vara mer exakt.
 
PETRONELLA PANERUS MENAR att man som ledare måste vara genuint intresserad av jämställdhet och mångfalld för att det ska fungera. Eller liera sig med någon som är det.
Innan hon började som vd, satte hon sig ner i 45 minuter med var och en av de då 80 medarbetarna för att veta hur de såg på sina jobb och utvecklingen.
”Vi säger att vi vill Create Good. Det innebär att vi vill göra skillnad för kunderna, men även för samhället och världen”, sammanfattar Petronella Panérus.
För bra reklam kan göra stor skillnad. På flera sätt.
Carin Fredlund