15 maj 2018

AI: En ny industriell revolution

Mycket kommer att förändras när utvecklingen av AI fortsätter. Det öppnar också många nya möjligheter. Inte minst för marknadsförare.
Artificiell Intelligens, AI, kommer att driva fram stora förändringar i samhället. Helt jämförbara med vad den industriella revolutionen skapade. En del yrken kommer att försvinna och uppgifterna tas över av datorer. Men nya yrken kommer också att skapas.
Det konstaterar Magnus Unemyr, som är specialist på internetmarknadsföring och fackboksförfattare med lång erfarenhet av den internationella programvaruindustrin.

Magnus Unemyr ser stora möjligheter med AI
Magnus Unemyr ser stora möjligheter med AI

Det finns i stort sett inget område, som inte kommer att påverkas av utvecklingen inom AI och dominoeffekterna blir tydliga.
Magnus Unemyr nämner självkörande bilar som ett exempel. När de blir vanligare, kommer många att tycka det är onödigt att äga en egen bil, som ändå i stort sett alltid står parkerad. Istället abonnerar man på en taxitjänst. De innebär i sin tur en kraftigt minskad fordonsflotta, vilket får följdverkningar för alla underleverantörer, från gruvor till tillverkare av bilklädslar.
DE SJÄLVKÖRANDE BILARNA kommer dessutom att hålla sig till de regler som finns och exempelvis inte parkera fel. Så behovet av parkeringsvakter minskar, liksom uniformer för p-vakterna. Och så vidare.
Självklart kommer AI också att spela stor roll för marknadsförare. Genom att samla in och analysera enorma mängder data, skapas beslutsunderlag som är mer exakta än vad som tidigare varit möjligt. Och mycket snabbare.
Vilka ämnen ger mest trafik och flest klick, i en blogg? Eller vilken tid skall man helst göra ett mailutskick om ett specifikt ämne, till en specifik målgrupp, för att det säkrast skall bli öppnat och läst?
Magnus Unemyr nämner tre områden, där tekniken redan finns, men kommer att utvecklas mycket och snabbt under de kommande åren; konkurrensanalys, konverteringsomptimering och medieköp.
TEKNIKEN GÖR DET möjligt att följa konkurrenters digitala fotspår, varje steg de tar. Både på dess egna plattformar och i andra sammanhang. Med hjälp av AI kan man analysera konkurrenters aktiviteter, dra slutsatser av detta och förutse förändringar.
Konverteringsoptimering med hjälp av AI är ett område som också erbjuder stora möjligheter. Man kan testa fram hur en landningssida ska se ut för att få så många som möjligt att vilja registrera sig eller köpa.
SYSTEMET KAN BYTA färger, bilder, knappar och kombinera i all oändlighet, för att finna den design som fungerar bäst.
”Den stora, dramatiska skillnaden med AI i marknadsföringen, är att man blir datadriven, istället för att gå på magkänslan. Man kan ta reda på vad som verkligen stämmer”, konstaterar Magnus Unemyr, som just nu håller på att skriva färdigt en bok om AI i marknadsföringssammanhang.
Många oroar sig för att AI ska ta över marknadsförarnas och kommunikatörernas jobb. Men Magnus Unemyr menar att AI istället kommer att göra arbetet både roligare och effektivare.
”Det som blir kvar är ju det kreativa och strategiska arbetet”
Processkonsulterna Peter Lundberg och Kaj Johansson på Kapero, berättade i Trender & Tendenser i november 2016 att mindre än fem procent av marknadsavdel-ningarnas jobb är kreativt eller rör kreativitet. Resten är ren administration. Dessutom följer man inte heller upp hur man spenderat sina resurser.
NÅGOT SOM VERKLIGEN talar för nyttan av att använda AI i större utsträckning.
”Inom marknadsföringen kommer AI att byggas in överallt. Vi kommer inte ens att märka det”, förklarar Magnus Unemyr.
I många fall handlar det om färdiga programvarulösningar, där man bara behöver kryssa i en ruta, för det man vill automatisera, exempelvis för att optimera sändtiden för ett mailutskick. Mer avancerade, företagsspecifika system, kommer självklart att behöva specialkonstrueras.
AI handlar ju om hur människor beter sig. Med Internet of Things blir nästa steg att ta reda på hur maskiner beter sig och få dem att kommunicera med varandra.
ÄVEN DÄR HAR utvecklingen redan startat, men kommer att accelerera snabbt. 2020 räknar man med att 50 miljarder apparater är uppkopplade till internet. Och till 2025 förutspår McKinesy att det handlar om en triljon uppkopplade apparater! Det finns mängder med funktioner som apparaterna kan utrustas med och kommunicera mellan varandra.
”Säg att det sitter kullager i ett vindkraftverk och det skickar en signal, när det börjar bli utslitet, så man kan stänga av vindkraftverket i tid och byta kullager”, föreslår Magnus Unemyr.
Amazon är ett av de stora företag som arbetar med Internet of Things i praktiken. I USA jobbar de med automatleveranser av en mängd dagligvaror till abonnemangskunder. Små fysiska ”köp-knappar” med inbygg wi-fi skickar beställning direkt till Amazon.
DET KAN EXEMPELVIS handla om tvättmedel. Abonnenten har en köp-knapp på tvättmaskinen. När tvättmedlet börjar ta slut, klickar man på knappen, en order går direkt till Amazon och tvättmedlet levereras hem till dörren. I ett nästa steg har tvättmaskinen en inbyggd funktion, som känner av hur mycket tvättmedel som förbrukas och räknar ut när det är dags att beställa nytt.
”Problemet för marknadsföraren är då förstås hur jag ska marknadsföra mitt tvättmedel, när tvätt-maskinen är programmerad att beställa konkurren-tens produkt”, funderar Magnus Unemyr.
På Magnus Unemyrs hemsida www.unemyr.com finns en mängd information om AI, både inom marknadsföring och i andra sammanhang.
Carin Fredlund