15 juni 2018

5 viktiga åtgärder för att få varumärkens värde att växa

BrandZ 100 har listat fem konkreta åtgärder för företag som vill bygga och vårda värdefulla varumärken.
Investera långsiktigt i varumärkesutveckling
Årets rekordökning av värdet på de 100 mest värdefulla globala varumärkena understryker ännu en gång hur viktigt långsiktigt varumärkesarbete är. Varumärken som både erbjuder produkter som skiljer sig från mängden och kommunicerar detta effektivt, växer snabbare i värde. De ger också sina aktieägare större utdelning och har lättare att navigera runt marknadens alla störningsmoment, som blir allt fler och ofta är tekniskt relaterade.
Inspirationen kommer från öster
De traditionella testmarknaderna är kanske inte längre bäst på att se behov och förväntningar hos dagens konsument. Det är bättre att stresstesta nya produkter i Shanghai och andra kinesiska städer, där konsumenternas förväntningar är höga för att varumärkens ekosystem är så mycket mer utvecklade där. Kinesiska konsumenter förväntar sig att kunna shoppa, betala räkningar, beställa taxi, titta på underhållning och engagera sig i en myriad av andra aktiviteter på sina smarta telefoner – gränslöst och med minimal friktion.
Varumärkesutvecklare som bara tittar västerut för att förstå konsumenternas framtida beteende tittar åt fel håll.
Bredda kommunikationen
Varumärkesutveckling omfattar alla tillfällen till konsumentkontakt. Reklam är fortfarande en affärskritisk del i relationen mellan konsument och varumärke. Men idag måste kommunikationen matcha behoven i ett mer komplicerat förhållande. Varumärken, speciellt de med stora ekosystem, uppträder på alla plattformar och med alla medel som kan koppla samman konsument och varumärke. När och var som helst i besluts- och köpprocessen.
Utveckla varumärkets ekosystem
Varumärkets ekosystem har idag uppdaterats för den digitala eran. Ett nätverk där varumärket når allt fler delar av människors liv. Varje interaktion adderar information till kommande kontakter.
I den industriella eran skulle man kallat det för synergier. I den digitala handlar det om att addera information och insikter om de enskilda kunderna. Det ultimata ekosystemet bygger på individer snarare än demografiska segment.
Skapa meningsfull skillnad
När många köpbeslut fattas av algoritmer, måste du ge konsumenterna en anledning att aktivt välja ditt varumärke. Det måste sticka ut, men det måste vara iögonfallande på goda grunder.
Varumärket måste ha ett syfte som möter konsumentbehov på relevanta sätt och som sträcker sig längre än funktionella fördelar för att skapa emotionella kopplingar. Och det måste vara distinkt.
Detta räcker inte för att garantera att konsumenten väljer just ditt varumärke. Men att skilja ut sig på ett meningsfullt sätt, gör det mer sannolikt att varumärket över huvud taget kan komma ifråga.
Carin Fredlund