20 juni 2022

5 snabba med Sveriges Marknadsförbunds projektledare

Annika Forsberg, projektledare Sveriges Marknadsförbund

Annika, du jobbar just nu med Tendensdagen. Vad är roligast med det projektet?

Det är hela processen som är rolig. Allt från när konferenslokalen bestäms och intressanta talare och program sätts ihop till när alla detaljer kommer på plats successivt.Roligt är också när man ser att medlemmarna anmäler sig och bokar dagen och man vet att de är förväntansfulla på att få nya insikter och kunskaper och sen såklart blir det bästa när man får träffa alla medlemmar och talare på plats. I år blir Tendensdagen den 20 oktober.

Kan företag vara med som samarbetspartner och utställare på Tendensdagen?

Annika öppnar sin sommargåva

Ja det är ju ett utmärkt tillfälle att vara på plats och få många goda kontakter, det brukar vara populärt. I år kommer Tendensdagen att äga rum på Moderna Museet och där finns det många bra trevliga ytor att träffas på vid pauser.

Kan du avslöja något som kommer att finnas med i årets goodiebag?

Det kommer många fina produkter till goodibagen bl a från DiLuca DiLuca, Rusta, Apoteket mfl. Vad det blir för produkter blir en överraskning.

När du inte jobbar med Sveriges Marknadsförbunds event vad gör du då?

Fin bricka från Svenskt Tenn! Succé!

Jag jobbar som projektledare och med andra ord är jag med i de olika projekten som Sveriges Marknadsförbund skapar och äger och det blir många olika arbetsuppgifter. Jag hanterar vår webbsida och nyhetsbrev samt administrativa bitar för medlemsrelaterade frågor, dvs tar emot medlemsfrågor, sköter medlemsregister. Har kontakt med våra arbetsgrupper, tex ser till att böcker kommer in till juryn som läser till Årets Marknadsföringsbok. Jag har kontakt med kursledare och kursdeltagare och ser vilka ämnen som medlemmarna önskar uppdatera sig inom och tar även nya kontakter med företag för att berätta om Sveriges Marknadsförbund.

Får du någon semester och vad ska du göra
i så fall?

Ja på semestern ska jag njuta av svenska sommaren och försöka spela så mycket tennis som möjligt, kanske blir det en resa till Tyskland också.


Välkommen att kontakta Sveriges Marknadsförbund för samarbete vid Tendensdagen 2022
Mejla till annika@svemarknad.se