7 april 2021

5 snabba med Henrik Sjödin om: Konsumentfakta

Henrik Sjödin Ph.D, Strategist & Partner på Åkestam Holst NoA
Sveriges Marknadsförbunds rådgivare inom konsumentbeteende och kundinsikt.

Henrik Sjödins specialområde är konsumentbeteende. Där har han sin doktorsexamen och sitt yrke.

Henrik bjuder på veckovisa svep genom datapunkter som speglar vårt konsumentbeteende, komprimerat i fem korta och förhoppningsvis tankeväckande noteringar. Nu kan ni ta del av hans framgrävda konsumentfakta även här.


5 snabba konsumentfakta v 14, 2021

1. Fick du något påskägg? Tre av fyra tänkte iallafall ge bort ett. Men man kan ju tänka sig att skapligt många av dem hamnade i händerna på barn.
(Källa: Svensk Handel, via TT)

2. På två månader har andelen som säger sig använda munskydd, åtminstone ibland, ökat från 30% till 47%. Och i november var det bara 9%.
(Källa: Novus)

3. På frågan ”Hur uppfattar du reklam med miljö- och/eller klimatbudskap?” svarar 26% att de börjar tröttna, 25% att de känner sig inspirerade till nya handlingar, 23% att de lär sig mycket nytt och 19% att reklamen inte är trovärdig.
(Källa: Svanenbarometern)

Vill du lyssna på Henrik?
Boka 19 maj Trender & Spaningar

4. Två av tre cigaretter som röks utomhus slängs på marken, enligt en observationsstudie. Men när rökare tillfrågas svarar bara var tionde att de slänger fimpar på marken.
(Källa: Håll Sverige Rent)

5. Vart femte hushåll har katt och vart sjunde har hund.
(Källa: Svenska Kennelklubben & Agria Djurförsäkring)


Henrik är Sveriges Marknadsförbunds rådgivare inom konsumentbeteende och kundinsikt.


Vill du lära mer av Henrik?
Boka 19 maj – Trender & Spaningar


Presentation av Henrik Sjödin:
Mitt specialområde är konsumentbeteende. Det är där jag har min doktorsexamen och mitt yrke. Om man vill kan man säga att jag nu ägnat mer än tjugo år åt att försöka förstå hur upplevelser och beteenden formas och uttrycks när det finns konkurrens om uppmärksamhet, tid och energi. Det finns kvar att lära. Inte alltför sällan kan jag känna mig lite för vetgirig för mitt eget bästa och ha svårt att sluta läsa och tänka. På det viset samlar jag på mig en del fakta, insikter och lärdomar kring beteende, som jag har märkt att andra också tycker är intressanta. Så det är väl det jag gör här, tänker jag. Pytsar ut lite rön som möjligen kan vara av intresse för fler än mig själv.