21 februari 2022

5 snabba med Henrik Sjödin om: Konsumentfakta

Henrik Sjödin
Sveriges Marknadsförbunds rådgivare i konsumentbeteende & kundinsikt. Strategist & Partner, Åkestam Holst / NoA

Hur beter vi oss?
5 snabba fakta om hur vi använder vår
tid, pengar och uppmärksamhet.

Henrik Sjödins specialområde är konsumentbeteende.
Där har han sin doktorsexamen och sitt yrke.
Henrik är även Sveriges Marknadsförbunds rådgivare inom konsumentbeteende och kundinsikt.

Henrik bjuder på svep genom datapunkter som speglar vårt konsumentbeteende, komprimerat i fem korta tankeväckande noteringar.


Varsågod här kommer Henriks framgrävda konsumentfakta:

 1. Fler och fler gör sig redo att ge sig ut i världen igen. Resebyårernas omsättning har tagit fart och är nu ungefär 70% av vad den var vid samma tidpunkt 2019. Hittills under pandemin har den aldrig varit över 50% av den pandemifria nivån – och långa perioder under 30%.
  (Källa: Swedbank Pay / Swedbank Research)
 2. Var tionde vuxen här i landet har astma.
  (Källa: SCB)
 3. Varannan kvinna säger sig vara beredd att äta mindre kött för klimatets skull. Var fjärde man är beredd att göra detsamma.
  (Källa: Orklas Hållbarhetsbarometer)
 4. Sveriges största dagstidning (Aftonbladet) når en genomsnittlig veckodag 388 000 läsare med sin pappersutgåva. Digitalt når de nästan tio gånger så många.
  (Källa: ORVESTO)
 5. A-traktorerna, även kallad EPA-traktorer, har blivit fler sedan regeländringar häromåret. 45 000 fanns registrerade i slutet av 2021. Så sent som 2019 fanns bara 25 000. Flest per capita finns i Västernorrland och Dalarna. Minst antal per capita: Stockholms län.
  (Källa: SVT / SCB, Transportstyrelsen)


Henrik är Sveriges Marknadsförbunds rådgivare inom konsumentbeteende och kundinsikt.

Henrik Sjödin är ekonomie doktor från Handelshögskolan, med inriktning på konsumentbeteende och marknadsföring. Sedan 2013 är han verksam som strateg och partner på Åkestam Holst NoA. Från uppdrag med företag inom vitt skilda branscher har han bred erfarenhet av insiktsarbete, och med sin forskarbakgrund är han passionerat intresserad av beteendevetenskap och användbara metoder för att förstå konsumenter. Henrik drivs av att sätta fingret på beteenden som driver verksamheter framåt och att göra komplexa samband mer begripliga, med hjälp av fakta, kunskap och pedagogik. Henrik har ett uppskattat nyhetsbrev på LinkedIn där hans ”fem snabba konsumentfakta” publiceras varje vecka.