9 augusti 2009

4 svårigheter att konkurrera med lokala företag

Snabbväxande marknader lockar multinationella företag. Men konkurrensen är stenhård. Lokala företag känner marknaden och har kommit långt inom kundvård och marknadsföring.

De stora giganterna står alltid redo att gå in i nya länder med god tillväxtpotential. De multinationella företagens enorma resurser räcker inte. Deras kapital, produktutveckling, distribution, erfarenhet och management räcker inte till för att sopa de nationella företagen från kartan. Flera multinationella företag har dragit tillbaka sina satsningar i exempelvis Kina. Allt enligt Arindam K. Bhattacharya och David C. Michel, Deli- resp Pekingcheferna för Boston Consulting Group.

1. Snabbväxande marknader ser inte ut som västmarknader

Den indiska marknaden kommer aldrig att se ut som den gör i Frankfurt eller i New York. Olikheterna ger de lokala aktörerna ett stort övertag eftersom de lever i nuet. De globala jättarna drar upp planer för en blivande marknad som aldrig kommer att förverkligas. Under tiden växer sig de lokala aktörerna starkare eftersom de inte väntar på att marknaden ska strömlinjeformas enligt västerländsk modell. Exempel är dåligt Internet, betalningslösningar för kunder som saknar kreditkort och stora kundgrupper som inte kan läsa eller skriva beställningsrutiner via mobil. En tillväxtmarknad som blivit lössläppt från statliga regleringar har en tillväxttakt som är rasande snabb. Ett stort internationellt företag kan inte använda de strategier som använts på marknader med modest tillväxt.

2. Inflexibel produktutveckling

Produktutvecklingen är ett område där multinationella företag ofta konkurreras ut. De lokala företagen är snabbrörliga och utvecklar från början produkter för den lokala och/eller nationella marknaden utifrån tillgång på råvaror, tillverkningsmöjligheter och efterfrågan. Multinationella företag har ofta en färdig produkt som de försöker placera på de snabbväxande marknaderna.

3. Erbjuder för låg eller hög kvalitet

De globala jättarna försöker erbjuda den lokala marknaden produkter av lägre standard. Detta ger lokala aktörer ett försprång, eftersom de självklart erbjuder det bästa som finns på marknaden. En lokal aktör har inte alltid den senaste teknologin, men har redan från början byggt ett företag som är kostnadseffektivt. Som extra bonus ser de lokala företagen ofta till att växa mycket snabbt till nationell storlek. En stor global aktör använder nästan alltid en mer tekniskt krävande, och därmed dyrare lösning. Den är anpassad till att arbetskraften på hemmamarknaden är dyr varför en automatisk lösning anses mer kostnadseffektiv än en personalkrävande.

4. Globala jättar underskattar ofta kunnandet hos den lokala ledningen

Vanligtvis sitter högt utbildade och mycket skickliga personer i ledningen för de framgångsrika lokala bolagen. De rekryterar snabbt de förmågor som finns på marknaden. Det kan därför vara svårt att hitta kompetent ledning.

Multinationella företag har trots allt 3 fördelar

Gedigna processer för kvalitetssäkring, vilket många regeringar i tillväxtregioner uppskattar, eftersom snabb tillväxt ibland kan orsaka brister i kvalitet hos slutprodukterna. Global produktutveckling har ibland kommit längre än man gjort på de lokala marknaderna vilket gör det möjligt för globala aktörer att snabbt ta fram produkter som de lokala aktörerna har mycket svårt att kopiera. Rejäla marknadsföringsbudgetar bidrar också till att en global aktör kan skapa ett köpsug efter just den typ av produkter.