16 juni 2019

Varför är det så hett med hjärnforskning just nu?

Sveriges Marknadsförbund ställer några frågor till kursledare Andris Zvejnieks som håller i kursen: SCARF-modellen – Tillämpad hjärnforskning för marknadskommunikatörer. Kursdatum 11 september. Varmt välkommen!
Andris_Zvejnieks_09-200x300
-Varför tror du det blivit så hett med hjärnforskning just nu?
Informationsbruset växer explosionsartat. Det krävs alltmer för att nå fram till människor som vi kommunicerar med och för att få människor riktigt engagerade i våra projekt.
Det har också kommit fram mycket nytt i forskningen om hjärnan. 90 % av det vi vet om våra hjärnor är kunskap på de senaste 20 åren. Den kunskapen ger nycklar till möjligheten att nå fram igenom bruset.
-Vi vet att du är väldigt upptagen kursledare. Vad är det som driver dig att hålla denna kurs?
När jag upptäckte SCARF-modellen insåg jag att det här är något som så många kommer att kunna ha användning för, i alla samarbeten, i ledarskap och i kommunikation. Jag brinner för att bidra till bättre fungerande samarbeten och kommunikation som verkligen ger resultat.
-Varför bör man som marknadsförare och kommunikatör gå scarfmodellskursen?
SCARF-kursen ger dig en forskningsbaserad och enkel checklista, som du direkt kan tillämpa i din vardag som marknadsförare och kommunikatör. SCARF hjälper dig att lyckas få andra med dig. Med SCARF kan undvika att av misstag agera eller kommunicera så att andra blir stressade eller oroliga. När människor blir oroliga minskar deras tillgång till det smarta tänkandet, till att kunna analysera och ta till sig alla de goda skälen som du tänkt ut för en ny tjänst, ett nytt arbetssätt eller något annat som du vill få andra med dig på. Som en bonus kan SCARF också användas som en inspirationslista för att få idéer till marknadsföring som tränger igenom bruset.
– Är det här en kurs som alla som arbetar med marknadsföring och kommunikation kan ha användning av?
Absolut. Och de kan direkt tillämpa SCARF på sina arbetsplatser efter endagskursen.
– Får man några verktyg med som man kan använda i praktiken?
Jag ser SCARF som ett verktyg, lätt att tillämpa i vardagen. Att det är baserat på rön från modern hjärnforskning gör det ännu mer intressant. Under kursdagen får deltagarna tid för att testa verktyget på någon egen, aktuell situation.
 

Tycker du också att det blivit allt svårare att nå fram och hela vägen in till målgrupper, kunder och samarbetspartners?

Boka kurs den 11 september.

Här kan du läsa mer om kursen
SCARF-modellen – Tillämpad hjärnforskning för marknadskommunikatörer.
Varmt välkommen!

 
Så här skrivare några av tidigare kursdeltagare:
-Bra med grupparbeten, snabb tillämpning. Gillar att det utgår från hjärnan. Bryt upp grupperna alltid! Kul, lärorikt med variation.
-Bra presentation. Lagom långa pass.  Skönt med få bilder / diagram. Lärorik grupp. Bra samtal.
-Bra dag. En del del av  hjärnforskningen du relaterat till känner jag igen sedan 90-talet så där blev jag lite frågande. Du är tydlig och kunnig och ger bra exempel.
-Lagom mycket innehåll för en dag. Pedagogiskt och tydligt förmedlat. Jag uppskattar diskussionerna.