20 februari 2019

Antalet medlemmar ökade under 2018

Sveriges Marknadsförbund – antalet medlemmar ökade under 2018 och fortsätter att öka i början av 2019.
I media har det kommenterats att ”många av Sveriges Marknadsförbunds medlemmar har eller är på väg att lämna förbundet under 2019”. Detta stämmer inte.
Under 2018 genomförde Sveriges Marknadsförbund en strukturell och organisatorisk förändring i ett led att modernisera förbundet. Samtidigt som förbundets medlemserbjudande sågs över infördes också en enhetlig medlemsavgift. Därmed är avgiften från och med 2019 densamma för företagsmedlemmar vars avgift är oförändrad som för lokal marknadsförening vars avgift därmed höjdes.
Vidare erbjuds lokala marknadsföreningar en flexibel lösning eftersom de alla har olika behov på sin lokala marknad. Det innebär att föreningen antingen är medlemmar i förbundet och erhåller hela tjänsteutbudet eller erbjuds de köpa förbundets tjänster on demand utifrån vad som är av intresse för just den föreningen. Därmed kan en lokal förening ta del av de produkter och tjänster i förbundets utbud man önskar utifrån sitt specifika behov till en flexibel kostnad utan att vara medlem i förbundet.
Detta är en anpassning till en föränderlig marknad. Sveriges Marknadsförbund har under åren genomgått åtskilliga utvecklingsfaser som inneburit samarbeten och förändringar i medlemsutbudet. Det är så vi utvecklas över tid och det är så vi är relevanta för vår medlemskrets.
Det är alltså inte fråga om något ”massavhopp”, varken kvantitativt eller av andra skäl.
Sveriges Marknadsförbund har en stor tillströmning av nya medlemmar och förbundets ekonomi är stark.
logo