10 februari 2019

20 frågor till Margareta Ternell, som påminner om det strategiska värdet i kunskapstillgångar

I_plenisalen_korrektNamn: Margareta Ternell
Ålder: 50
Yrke: Chef för Marknads- och kommunikationsavdelningen på PRV
Bor: Villa i Mälarhöjden
Familj: Man och två söner
1. Margareta, vem är du som person? Hur skulle du beskriva dig själv?
Om jag skall sammanfatta med några ord så är jag målmedveten, tydlig, kreativ och driven. Jag är också genuint intresserad av människor och knyter gärna nya kontakter.
2. Du är chef över Marknads- och kommunikationsavdelningen på PRV. Vad är roligast i det uppdraget?
Det roligaste är att jobbet innefattar en sådan fantastisk bredd.
Mitt uppdrag handlar i grunden om att bidra till tillväxt och stärkt konkurrenskraft i samhället. Det gör vi genom att se till att fler i Sverige förstår hur viktigt det är att hantera sina immateriella tillgångar på rätt sätt. Eller kunskapstillgångar som vi också kallar det.
Min avdelning jobbar med stora breda kommunikations- och samhällskampanjer. Vi jobbar hårt med att kommunicera varför det är så viktigt för till exempel företagare att förstå vikten av att ta tillvara sina immateriella tillgångar på rätt sätt. I kombination med detta möter vi företagare, rådgivare och universitet och högskolor med flera. för att diskutera och informera om våra frågor.
Vi utbildar också inom patent, varumärken, design, upphovsrätt och piratkopieringsfrågor. Både som grundkurser och mer avancerade utbildningar. Vi kan även skräddarsy utbildningar till de som ko-taktar oss.
Som samhällsaktör har vi en mycket viktig roll i samhällsutvecklingen kring immaterialrättsfrågorna. Vi är centret för immateriella rättigheter i Sverige.
3.  Hur är er marknads- och kommunikationsavdelning uppbyggd?
Den har tre enheter, en kommunikationsenhet, en utbildningsenhet och en enhet där vi fokuserat jobbar med att öka kunskapen inom immaterialrätten mot målgrupperna företagare, universitet och högskolor, forskningsfinansiärer samt andra myndigheter. Direkt under mig finns också en pressansvarig. Det finns tydliga synergier mellan enheterna och många samarbeten men med ett tydligt fokus inom varje enhet och funktion.

Förr såg man fabriker, lager och maskiner som företagens viktigaste ekonomiska tillgångar. Idag är de stora värdena immateriaella. Kunskapstillgångar, som PRV gärna kallar dem. Starka varumärken som vårdas väl, behåller sina värden även om fabriken brinner upp och maskinerna går sönder.
Förr såg man fabriker, lager och maskiner som företagens viktigaste ekonomiska tillgångar. Idag är de stora värdena immateriaella. Kunskapstillgångar, som PRV gärna kallar dem.
Starka varumärken som vårdas väl, behåller sina värden även om fabriken brinner upp och maskinerna går sönder.

4. Vilka utmaningar står PRV  inför?
Att komma igenom det stora bruset med viktig samhällsinformation. Vi försöker att genom slagkraftig och riktad kommunikation verkligen nå våra målgrupper där de befinner sig och lära känna dem för att ännu bättre möta deras behov.
Kunskapen om hanteringen av immateriella tillgångar såsom patent, varumärke, design, upphovsrätt, kundlistor, avtal, kunskap hos personal osv. osv är låg. Vår utmaning är att försöka på fler att förstå hur viktigt det är att ta hand om dessa värden på ett affärsstrategiskt sätt för att bli ännu mer konkurrenskraftig. Om du har bättre kontroll och förståelse över alla de tillgångar och värden som finns i organisationen, kan du lättare ta beslut om vilka delar du skall satsa på. Idag består företag och organisationer till 80 % eller mer av just immateriella tillgångar, vilket såklart är en väldigt stor förändring sedan 50 år tillbaka i tiden då det var tvärtom.
5. Vad är det som driver dig i ditt arbete?
Att jag verkligen tror på att det jag gör kommer att göra skillnad. Utan kunskap om vilka värden ett företag har och hur man strategiskt skall ta tillvara dessa, blir företaget mycket sämre rustat för konkurrens. Detta är såklart bra för tillväxten i Sverige. Bara en sådan enkel sak som att söka ett varumärkesskydd är det många företag som upptäcker att de missat, när det är för sent, vilket kan få omfattande konsekvenser. Många tror att det räcker med en registrering hos Bolagsverket. Men då fattas det skydd du behöver för att inte riskera att kopieras av någon annan. Utöver det är det fantastiskt kul med duktiga medarbetare och det har jag verkligen.
6.  Vad vill du ha uppnått i ditt arbete innan du går vidare?
Målbilden är att få upp frågor inom immaterialrätten på samhällsagendan. Så att immaterialrätts-delen finns med naturligt vid varje tillfälle när innovation, företagande och forskning diskuteras.
Några av de stora, svenska patenten genom tiderna, som exempelvis skift nyckeln, Primusköket och Tetra Pak finns i en liten utställning i en av PRV:s korridorer.
Några av de stora, svenska patenten genom tiderna, som exempelvis skift nyckeln, Primusköket och Tetra Pak finns i en liten utställning i en av PRV:s korridorer.

7.    Hur håller du dig à jour med utvecklingen? Hur hämtar du ny kunskap?
Jag omvärldsbevakar, deltar i seminarier och nätverk samt uppdaterar mig löpande varje vecka genom min personal som bl.a. är ute och träffar företagare, rådgivare, universitet och högskolor och får massor med viktig kunskap om våra olika målgrupper och om samhällsutvecklingen där.
8. En talang som du har?
Jag är väldigt musikalisk. Jag kanske inte kan skryta med exakt gehör, men näst intill.
9. Något som du skulle vilja bli bättre på?
Att oftare se till att få tid till reflektion.
10.  Vad brinner du för i livet?
Att resa och lära mig mer om världen och olika kulturer. Jag har under i stort sett alla semestrar genom åren rest över världen med familjen.
11.  Vad skulle du vilja ändra på?
Här måste jag passa på att flika in att jag tror vi skulle ha mycket att vinna på om fler går ut skolan med bra baskunskaper inom upphovsrätt, patent, varumärke och design och varför man skall avstå från piratkopierade produkter. Det skulle stärka ekonomin som helhet i landet om den kunskapen var mer utbredd.
12.  Hur ser en typisk  arbetsvecka ut för dig?
Jag sitter i väldigt många möten, både internt och externt för att driva processer och samarbeten vidare. Utöver det är jag ofta ute och träffar andra myndigheter, företag och organisationer inom olika branscher. Jag håller också en del föredrag i olika arenor, på scen eller i mindre sammanhang om PRV:s olika frågor.
13.  Hur kopplar du av?
Gärna genom att titta ut över havet eller genom långa promenader. Jag tittar också gärna på en bra film.
14. Om du får drömma fritt; vart skulle du helst åka och göra där?
Jag skulle flytta till Frankrike och öppna ett pensionat.
15. Om du var barn idag och skulle ge ett råd till dig själv vad skulle det vara?
Satsa på något du tycker är roligt och intressant, det blir du oftast bra på.
16. Har du några förebilder?
En kvinnlig kollega på ett mina första jobb när jag bara var 20 år. Hon inspirerade mig mer än någon annan har gjort. Jag har fortfarande med mig det jag lärde mig av hennes sätt att hantera människor och situationer. Det var inspirerande.
17.   Sitter du i någon styrelse?
Jag sitter i PRV:s Insynsråd och är nybliven medlem i Nyföretagarcentrums styrelse.
18.  Behövs marknadsförare i styrelserummet?
Idag handlar en stor del om synlighet och hur man uppfattar varumärket och vad man associerar med det. Den kunskapen skulle jag säga är en hygien-faktor för framgång. Om du inte bygger och stärker varumärket och laddar det med positiva värden, vill folk oftast inte förknippas med det. Det är därför oerhört viktigt med marknads- och kommunikationskompetens i styrelsen.
19.  Varför är PRV med i Sveriges Marknadsförbund?
Deras kurser, seminarier och events är en bra kunskapskälla.