14 februari 2018

Filmintervju med Frans Prenkert om nominerade boken "E-handel"

En av de böcker som nominerats till Årets Marknadsföringsbok 2017, var ”E-handel organisation, distribution och hållbarhet” av Magnus Forstenson, Nina Hasche, Sven Helin och Frans Prenkert.

Frans Prenkert är en av författarna till boken "E-handel". Foto: Örebro Universitet
Frank Prenkert är en av författarna till boken ”E-handel”. Foto: Örebro Universitet

 
Boken svarar på frågor som Hur organiseras e-handel? På vilka sätt förändrar den kundmötet? Hur fungerar distributionen? Leder e-handel till ökad hållbarhet? Kommer e-handel att ersätta den fysiska butiken?  Den tar upp e-handelns organisering, kunder, distribution och frågor om hållbarhet. Särskilt viktigt är det att förstå hybridhandel, som innebär att företag bedriver både fysisk handel och e-handel parallellt. Boken är skriven ur ett företagsekonomiskt perspektiv och fungerar som en introduktion för alla som vill veta mer om e-handel.
Sveriges Marknadsförbunds vd, Francesca O’Brien Apelgren har intervjuat en av författarna, Frans Prenkert,  som är professor i företagsekonomi vid Örebro Universitet och berättar om tankarna bakom boken och målsättningen med den.