22 januari 2018

Filmintervju om den nominerade boken "Det Agila Företaget"

En av de böcker som nominerats till Årets Marknadsföringsbok 2017, var ”Det Agila Företaget – Fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld?” av Lennart Francke och Göran Nilsson.

Lennart Francke ochGöran Nilsson har skrivit boken om det agila företaget. Foto: Carl Lindén.
Lennart Francke och Göran Nilsson har skrivit boken om det agila företaget. Foto: Carl Lindén.

Dynamiken och osäkerheten i omvärlden ökar och företag är utsatta för hård konkurrens. Mycket talar för att det är de verksamheter som är agila (och därmed bättre än konkurrenterna kan anpassa sig till sin närmiljö) som är vinnarna på sikt. Ändå går många i motsatt riktning och bygger alltmer byråkratiska och rigida styrsystem. Företagen blir som tungstyrda supertankers när de istället borde vara som flexibla fiskstim: decentraliserade, samspelta och snabba.
Boken ”Det Agila Företaget” förklarar varför så många företag drivs enligt otidsenliga principer och argumenterar för fördelarna med ett agilt synsätt. Utifrån forskning och ett flertal fallstudier, inte minst av Handelsbanken, ger boken också vägledning i hur ett företag blir agilt, det vill säga är kundorienterat och långsiktigt snarare än ägarfokuserat och kortsynt, drivs av inre motivation snarare än yttre belöningar, har ett arbetssätt som baseras på förtroende snarare än detaljgranskning, och prioriterar anpassningsförmåga framför formell planering.

Lennart Francke är rådgivare och sitter i flera styrelser. Han har lång erfarenhet från ledande positioner i Handelsbanken, bland annat som CFO, och som finanschef och rådgivare till Swedbanks ledning.
Göran Nilsson arbetar idag som forskare och lärare vid Uppsala universitet och har en bakgrund från Handelshögskolan och som controller i näringslivet. Han är medförfattare till internationellt framgångsrika läroböcker och föreläser flitigt.