20 december 2017

Filmintervju med Anders Parment om nominerade boken "Konsumentbeteende"

En av de böcker som nominerades till Årets Marknadsföringsbok 2017 var ”Konsumentbeteende Klassiska & Samtida perspektiv” av Karin M Ekström, Mikael Ottosson och Anders Parment.

Mångfalt fler är intresserade när Anders Parment talar om 90-talister än om 55+. Foto: Niklas Palmklint
Anders Parment Foto: Niklas Palmklint

Boken ger en grundläggande förståelse för ämnet konsumentbeteende och  skiljer sig från flertalet läroböcker genom att konsumentbeteendeämnet beskrivs utifrån två övergripande teoretiska fält: teorier om konsumentens psykologi och beslut samt teorier om konsumtionskultur och konsumtionspraktik.

Perspektiven kompletterar varandra och bidrar till en ökad förståelse för konsumtionens komplexitet. 

Sveriges Marknadsförbunds vd, Francesca O’Brien Apelgren har intervjuat Anders Parment om tankarna bakom boken och målsättningen med den.