15 mars 2017

Det här är labbet

Niklas Gilmark driver Allvar inom ramarna för ett affärsutvecklingsprogram vid inkubatorn SSE Business Lab.
SSE Business Lab grundades vid Handelshögskolan i Stockholm 2001 efter donationer från bland annat Familjen Erling-Perssons Stiftelse.
Det finns ett ganska stort antal inkubatorer i Sverige. 65 av dem ingår i branschföreningen SISP (Swedish Incubators & Science Parks). Många inkubatorer har sitt ursprung från universitet eller science parks. Gemensamt för dem alla är att de erbjuder rådgivning och hjälp för nystartade företag i deras affärsverksamhet.
UNDER DE 15 ÅR  som SSE Business Lab varit verksamt har 160 bolag deltagit i affärsutvecklingsverksamheten. Ett hundratal av dem är fortfarande verksamma och det mest kända av dem är IT-företaget Klarna, som erbjuder betallösningar för e-handel.

Berfin Mert är manager på SSE Business Lab
Berfin Mert är manager på SSE Business Lab

”I början av vår verksamhet hade vi en större andel studentdrivna bolag än vad vi har idag. Vi har över tid blivit striktare i vår antagning och vill satsa på mer mogna verksamheter, som verkligen har potential att utvecklas kommersiellt.”, förklarar Berfin Mert, som är manager på SSE Business Lab.
”Man ska helst hunnit så långt att man har en betaprodukt, eller en prototyp som fungerar och fyller ett behov.”, fortsätter hon.
Har man dessutom lyckats skaffa viss finansiering av verksamheten är det ännu en tydlig signal på att det är en verksamhet värd att satsa på.
Medelåldern på de entreprenörer som driver labbets startups är högre idag än tidigare.
NÅGON FORM AV KOPPLING till Handelshögskolan skall man fortfarande ha, för att kunna antas till ett program.
”Någon i verksamheten skall vara student på skolan, eller alumn”, säger Berfin Mert.
Det är en mycket namnkunnig skara, som utgör labbets advisory board idag:
Ordförande är Sebastian Siemiatkowski, som startade Klarna.
Övriga ledamöter är Sebastian Knutsson, som startade King Digital Entertainment (som bland annat ligger bakom världssuccén Candy Crush), Katarina Martinson (som är dotter till Fredrik Lundberg) från Fidelio Capital, Mikael Schiller från Acne Studios, Cristina Stenbeck samt Handelshögskolans rektor, Lars Strannegård.
DE GÖR DEN SISTA bedömningen i urvalsprocessen bland sökande verksamheter.
SSE Business Lab har fyra uttagningstillfällen per år. Berfin Mert och labbets executive director, Erik Wetter, gör den första gallringen av de tiotal ansökningar som brukar komma in vid varje tillfälle. Efter utgallringsprocessen återstår ett par-tre startups, som antas.
”Men det händer också att ingen håller hela vägen ut. Så var det i höstas, till exempel”, säger Berfin Mert.
Det finns idag nio startups i labbet. De startups som antas ska kunna satsa minst halvtid på sin verksamhet. De får gratis kontorsplats i labbets lokaler i minst sex månader och tillgång till ett nätverk av rådgivare inom ekonomi, juridik, försäljning med mera, liksom produktsponsorer från en rad verksamheter som kan vara till nytta för startup-företagen. Däremot finns inga ägarintressen, från labbets sida i de startups som går igenom programmen.
”Men det som många nämner som allra nyttigast, är det utbyte som företagen har av varandra”, sammanfattar Berfin Mert.
Carin Fredlund