18 april 2017

Aprilutgåvan av Trender & Tendenser är här!

Nog låter det märkligt, men nära hälften av företagen sätter inte upp några mål för sina kommunikationskonsulters arbete. Och när de sedan skall utvärdera sina marknadssatsningar, mäter man faktorer som inte egentligen är relevanta. Som erinran till exempel. Trots att det egentligen inte är något mått på effektivitet.
Det finns till och med exempel på reklam som fått väldigt höga erinrans-siffror, men mest på grund av att den är så irriterande. Konsumenter till och med undviker varumärkena på grund av den reklamen.
Microsoft Word - Dokument4
Ekonomie doktor Niklas Bondesson förklarar, i detta nummer av Trender & Tendenser, vad som i själva verket är viktigt att uppnå med sin marknadskommunikation. Exempelvis likability. För att inte tala om avsändaridentifikation.
”Bara 25-30 procent av all reklam som görs är duktig på att ange vem som är avsändare. 70 procent av all reklam görs alltså, utan att någon vet varifrån den kommer. Snacka om pengar i sjön!”, säger Niklas Bondesson i intervjun.
Om man jämför svenska och internationella företags syn på vad reklam skall åstadkomma, verkar de svenska företagen ofta rätt oprofessionella enligt de undersökningar som Niklas Bondesson gjort tillsammans med professor Sara Rosengren. Mer om det i detta nummer.
En annan stor miss, som många gör, är reklam som följer gamla traditionella stereotyper och normer när det gäller exempelvis könsroller, åldrar och etnicitet. Det skapar reaktans, reklamen bygger motstånd och stöter bort konsumenterna, istället för att stärka varumärkena och locka till köp. Nina Åkestam, håller just nu på att göra klar sin doktorsavhandling inom detta område på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har, i sin forskning, bland annat kunnat konstatera att femvertising fungerar. Det vill säga, reklam som kommunicerar mer jämställt. Den reklamen fungerar i alla typer av medier, likväl som i både bild och i film. Hon berättar mer om detta i Trender & Tendenser.
För många företag är sociala medier en lika central som svår fråga. Här finns också många missuppfattningar om hur man ska jobba. Att det exempelvis handlar om att göra ett visst antal inlägg varje vecka, för att vara effektiv. Eller att man måste vara aktiv på alla sociala plattformar.  Emma Blom, vd på sociala-medie-byrån Social Industries och Phil Nottingham, som är strategisk expert på online-video på brittiska Wistla, rätar ut ett antal frågetecken på området och ger en hel del tips på hur man bör tänka, för att lyckas med marknadsföringen i sociala medier.
Delicato och Livrustkammaren är två företag som arbetar strategiskt och framgångsrikt i sociala medier. De delar med sig av sina erfarenheter.
Kreativt ledarskap återkommer vi till i Trender & Tendenser emellanåt. Denna gång beskriver Gullers Grupp hur de för ett par år sedan såg över sitt sätt att organisera arbetet. Sedan dess har alla medarbetare en mentor som stöd i sin professionella utveckling. Något som är till stor nytta för både dem och för företaget. Hur matchningen går till och mentorer och adepter jobbar tillsammans, berättar de om denna gång.
Dessutom berättar Malin Forkman om sitt jobb som chef kommunikationsutveckling på Systembolaget.
Detta och lite till, kan du läsa om i aprilnumret av Trender & Tendenser.
Tidningen ingår i medlemsavgiften för medlemmar i Sveriges Marknadsförbund och de lokala marknadsföreningarna. Men även icke medlemmar är förstås hjärtligt välkomna som prenumeranter. Ett årsabonnemang kostar 1 495 kronor + moms. Kontakta info@svemarknad.se för information och beställning.