2 juni 2016

Kraft har rätten till m & m's

Hovrätten förbjuder var och en av Mars Incorporated och Mars Sverige AB, vid vite om 2 000 000 kr, att i näringsverksamhet i Sverige importera, marknadsföra och försälja godis eller chokladprodukter under varukännetecknen m och m&m´s.
Läs hela domen här:  hs-t-5406-15