25 oktober 2016

”Vi får den reklam vi förtjänar”

Det är dags för kommunikationsbranschen att inse sin ”enorma potential” och för företagen att verkligen ta vara på detta. Bland annat genom att låta reklamen bli en god kraft för förändring.
Det sa Mark Pritchard, varumärkesdirektör på Procter & Gamble, som i fredags i förra veckan tillträdde som ordförande för ANA (the Association of National Advertisers). I samband med detta hade han ett anförande på konferensen ANA Masters of Marketing i Orlando.

Marc Prichard, marknadsdirektör på Procter & Gamble
Marc Prichard, marknadsdirektör på Procter & Gamble. Foto: Procter & Gamble

För att reklamen skall bli en god kraft, måste annonsörerna fokusera på kvalitet och ta tydlig ställning i sociala frågor, som har beröringspunkter med deras varumärken, menade Pritchard.
Detta skulle inte bara göra ekonomisk skillnad för företagen, utan också bidra till en bättre värld.
”Men, för att det ska bli möjligt krävs en rejäl höjning av de kreativa nivåerna. Alltför ofta försummas detta av marknadsförare, som lägger all möda på att försöka hålla jämna steg med utvecklingen av nya mediekanaler”, sa Mark Pritchard.
Han förklarade att han, som ny ordförande i ANA, ska fokusera speciellt på tre områden: bättre reklam, reklam som bidrar positivt till samhällsutvecklingen samt ökad transparens i medierna.
”Steg ett är att sträva efter bästa tänkbara hantverk”, sa han och uppmanade åhörarna att öka sina ansträngningar och ”skapa den bästa reklam som världen någonsin skådat! Det är bra, både för affärerna och för att vår industri ska bli en god kraft.”
För att höja kvalitén på reklamen är det nödvändigt för marknadschefer att ”öka betydelsen och investera i byråerna vi samarbetar med. För, det är faktiskt helt sant – vi som byråernas kunder får den reklam vi förtjänar!”
Steg två, i Pritchards ansträngningar, är att skapa reklam som gör skillnad. Som kan bidra till ett bättre samhälle.
”Vi kan använda våra röster för att förstärka viktiga frågor. Exempelvis i frågor som gäller jämnställdhet, rasfördomar, mångfald och inkludering. Likväl som miljö och hållbarhet”, påpekade han.
Hans tredje, men inte minst viktiga, steg är medietransparens. Där pekade han på hela branschens ansvar – från kommunikationsbyråer till medier. Alldeles för mycket tid och pengar spenderas på ”felaktiga mätningar utanför alla standards och på mediekedjor som, i bästa fall, är dunkla men i vissa fall rent bedrägliga”.
”Om vi kan skapa förarlösa bilar och VR, så ska vi väl också kunna kom fram till sätt att mäta och redovisa utfall mer exakt!”
För bara ett par månader sedan gick Marc Pritchard själv också ut offentligt och talade om de misstag som han och Procter & Gamble gjort, när de satsat för mycket på sociala medier och för lite i bredare sammanhang. Något som innebar rejäla ekonomiska konsekvenser för företaget, som är världens största annonsör.
Men, alla måste samarbeta för att nå de mål som Pritchard satte upp, påpekade han:
”Det är dags att vi slår oss samman för att lösa dessa problem. Låt oss inse vilka enorma möjligheter det finns i denna fantastiska bransch!”
 
Carin Fredlund
Källor: WARC, Advertising Age, Campaign, Wall Street Journal.