Kurser:

Stresshantering

Kursdatum har ägt rum, vi återkommer med nytt datum för hösten. Vill du anmäla intresse för kommande kurs mejla till info@svemarknad.se

Stressad?

Johan_Noren
Johan Norén är kursledare. Johan har egen erfarenhet av stressrelaterad ohälsa. Efter att ha genomgått rehabilitering så har han fördjupat sina kunskaper inom coaching, ledarskap. Nyfikenheten till det personliga ledarskapet och viljan av att göra skillnad har gjort att Johan nu jobbar som rådgivare till några av landets mest framstående organisationer och företagsledare.

Förebygg och hantera stress samt upptäck signaler på obalans hos dig själv och dina medarbetare!

Att öka ansvaret till det inre ledarskapet och skapa alternativa tankar till sina styrkor skapar kraft och energi som får individer och grupper att växa!

Stresshantering
I kursen får du exempel, metoder, alternativa tankar och förhållningssätt för att du som person samt i oavsett roll på din arbetsplats bättre ska kunna hantera stress och hur tidigt kan upptäcka signaler på obalans hos dig själv och dina medarbetare.

Hur?
Hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust samt motivation.
Hur och varför man blir sjuk av långvarig stress och hur kan man förhindra detta i tid samt hur kan man ta sig tillbaka till livet ifrån konsekvenserna av stressrelaterad ohälsa.

Några av de ämnesområden som Johan arbetar och tar upp under sin föreläsning;

– Hur skapar vi en långtids friskskriven arbetsplats!
– Modigt, tydligt och modernt ledarskap skapar tillåtande klimat för återhämtning.
– Eget ansvar får andra att växa.
– Kraften i förändringsprocesser.
– Få en ökad produktivitet genom att prioritera och säga nej.
– Hur får vi organisationen att växa genom tydliga målsättningar.
– Hur växer vi som människor genom att vårda det friska?
– Vikten i att fatta kraftfulla beslut.
– Målsättningen är att du efter föreläsningen ska känna mindre press som skapar stress och en ökad motivation att hantera motgångar samt glädjen att anta dina egna utmaningar och känna dig stärkt i dig själv.

Kursledare
Johan Nordén har egen erfarenhet av att vara sjuk då han varit långtidssjukskriven p.g.a. stressrelaterad ohälsa med tillhörande utmattningssyndrom samt utmattningsdepression.

Efter att ha genomgått rehabilitering så har han fördjupat sina kunskaper inom coaching, ledarskap samt stress och intervjuat flera hundra företagsledare, ledningsgrupper inom olika branscher, yrkeskategorier och människor ifrån olika delar av samhället för att fördjupa sig i de bakomliggande faktorerna till stress och hur man kan jobba förebyggande för att bibehålla en hög produktivitet och långsiktig hållbar hälsa för sig själv och på arbetsplatser.

Johan_noren_mellan-e1507559520298-1080x675
Kursledare: Johan Norén

Denna kurs gör vi i samarbete med SAJ Förmedlingsbyrå.

Varmt välkommen!

Dag, Tid och plats
19 juni 2018, kl 09:00 – 16:00
Sveriges Marknadsförbund, Nybrogatan 34, Stockholm

Anmälan är bindande

Sveriges Marknadsförbunds integritetspolicy