Kurser:

Linkedin för marknadsförare

Kursledare

Olle Leckne, coach, konsult, marknadsförare och LinkedIn-expert

Olle Leckne, lär oss använda LinkedIn i marknadsföringen.
Olle Leckne, lär oss använda LinkedIn i marknadsföringen.

För vem

För marknadsförare i företag och organisationer som vill dra nytta av LinkedIn nätverket i sin marknadskommunikation. Kursen är framtagen på efterfrågan från marknadschefer i större företag men har visat sig relevant även för mindre företag som vill växa.

Syfte

Att engagera medarbetarna i LinkedIn nätverkandet och göra företaget synligt på LinkedIn. Kursen bidrar till att alla inom marknadsavdelningen och företaget i övrigt kan fungera som ett samspelt företag på LinkedIn.

Bakgrund: Digitaliseringen har för alltid förändrat förutsättningarna för marknadsföring. LinkedIn nätverket, världens största för yrkespersoner, har allt större inflytande på affärsbeslut.

Utmaningar och möjligheter: Köpare litar inte på reklam och annonser i samma utsträckning som tidigare. Köpare litar heller inte på säljare. Däremot litar de till sitt personliga nätverk. Med LinkedIn har det blivit enkelt och snabbt att rådfråga nätverket. Genom ständigt pågående digitala konversationer visar det sig vilka företag och arbetsgivare som är populära och vilka som inte är det. De marknadsförare som har engagerade medarbetare med sig och ett aktivt nätverk har större räckvidd och når fram utan att behöva skryta.

Kursens inriktning

Denna kurs är för marknadsförare i olika roller som vill lära sig att dra nytta av de nya möjligheterna.

Centralt organiserade marknadsavdelningar med megafoner riskerar att bli isolerade. På LinkedIn är det individer som är medlemmar. Sociala media och content marketing ses ofta som en fråga för marknadsavdelningen. Men vad händer om hela organisationen engagerar sig? Visste du att det blir 20 gånger större värde när medarbetarna marknadsför än när marknadsavdelningen marknadsför!

Kursen kastar ljus på hur viktiga trender ställer krav på nya digitala och sociala kompetenser. Kursledaren vill inspirera marknadsförare att arbeta genom nätverket och engagera medarbetarna och säljarna i marknadsföringen.

Kursinnehåll

· Hur marknadsförare använder LinkedIn nätverket till sitt företags fördel

· Hur intelligenta köpare söker och själva finner lösningar på sina behov

· Hur man som företag blir synligt och sökbar på LinkedIn

· Hur man möter de digitala köparna på nya sätt

· Hur man engagerar medarbetare i content marketing och employee branding

Tre skäl att delta i denna kurs

· LinkedIn är världens största nätverk för yrkespersoner där 75%* av beslutsfattarna nås.

· Professionella yrkespersoner konsumerar relevant innehåll och den som först påverkar köparen får affären.

· 80%* av sociala B2B leads kommer från LinkedIn

*) Källa: LinkedIn

5 saker du lär dig

· Ta vara på nya möjligheter och undviker problem

· Marknadsförarens nya roll som gör att samarbetet med sälj förbättras

· Hur man mäter marknadsföringsförmågan med social selling index

· Engagera dina medarbetare och göra ditt företag synligt på LinkedIn

3 nya resultat du räkna med när du omsätter kursen i praktiken

· Ökad räckvidd och träffsäkerhet på marknadsföringen

· Etablerat en dubbelriktad kommunikation med målgruppen

· Företag som använder LinkedIn nätverket växer

Tid och plats

28 november, kl 09:00 – 16:00
Sveriges Marknadsförbund, Nybrogatan 34, Stockholm

Kostnad

Medlemmar: 5 495 kronor + moms
Icke medlemmar: 10 900 kronor + moms
Anmälan är bindande

Anmälan till:

annika@svemarknad.se  – 073 – 052 00 91,  ange din fakturaadress på anmälan.