Rådgivning:

Varumärkesposition & utveckling

Varumärkesposition och utveckling av starka varumärken

Peter Wissing_Bild PW

Är du varumärkesägare och funderar över hur du på bästa sätt kan utveckla ditt varumärke från dagens position till en klart framskjuten position någon gång i framtiden?

Som medlem i Sveriges Marknadsförbund kan du kostnadsfritt ställa frågor till vår expert på området.

Ställ din fråga till info@svemarknad.se

Peter Wissing är senior konsult med en tydlig inriktning på varumärke och utveckling av varumärken på olika marknader. Han samarbetar med flera av Sveriges allra starkaste varumärken. Peters insikter ger en samsyn runt varumärkets aktuella position i målgrupperna, vilket gör det enklare att sätta varumärkesmål. Målen blir konkreta och enkla att kommunicera i hela företagets organisation. Peters analyser stannar sällan där utan går vidare med varumärkets operativa egenskaper, t ex prisnivå, kvalitet och service. Egenskaper som i sin tur påverkar målgruppens syn på varumärket och den upplevelse varumärket ger. Dessa operativa egenskaper är något som du som varumärkesägare kan arbeta vidare med och utveckla, så att den övergripande varumärkespositionen utvecklas positivt.

 

Peter är också projektledare för Evimetrix Swedish Brand Award – undersökningen som kartlägger vad Sveriges konsumenter tycker om över 500 varumärken. Drygt 6 000 konsumenter ger sina omdömen och med dem som grund belönas starka varumärken i ett 35-tal branscher varje år.

 

Om Evimetrix

Evimetrix arbetar med varumärkes-, kund-, kvalitets- och medarbetarundersökningar i flera branscher och sektorer. Våra metoder är utvecklade under många år och bygger på forskning inom marknadsundersökningar.

Evimetrix är ett oberoende partnerägt konsultföretag som grundades 2008.