20 maj 2019  ·  Sveriges Marknadsförbund

Ny ordförande vald

Elisabeth Trotzig lämnar över ordförandeklubban till Niclas Fröberg

2 Niclas och Elisabeth

Dessa blev invalda i styrelsen för Sveriges Marknadsförbund:

Ordförande


Niclas Fröberg
Grundare/ordförande TreKronorMedia

 

Ledamöter


Angelica Sandgren
Varumärkesansvarig HSB

 


Helene Löfgren
Marknadsdirektör Sector Alarm

 


Karin  Nygren

CMO, Chef digitalisering Upplands Motor

 


Linda Palmgren

Vd Starcom

 

Patrik Söder_beskuren
Patrik Söder

Chef Marknad SBAB

 


Peter Kjellberg

CMO Dometic Group