Om oss:

Årets Marknadsföringsbok

Rekordmånga böcker har lämnats in för att tävla om Årets Marknadsföringsbok 2017. Vinnaren koras på Tendensdagen den 12 oktober i Dansens Hus.

Det är 26:e gången som Sveriges Marknadsförbund belönar bra och läsvärd marknadsföringslitteratur. Böcker som deltar i tävlingen måste vara skrivna för svenska förhållanden och vända sig till yrkesverksamma marknadsförare.

”Inte läroböcker, utan böcker som flyttar positionerna framåt för yrkesverksamma som vill utvecklas. Den ska vara nytänkande och kritiskt granskande. Men det ska inte vara debattinlägg, utan ordentligt underbyggt”, förklarar Peter Nyström, som varit juryns ordförande sedan premiären 1991.

Sveriges Marknadsförbunds utbildningskommitté, som består av forskare och företrädare från olika utbildningsinstitut, går årligen igenom all nyutgiven svensk marknadsföringslitteratur och utser en vinnare.årets marknadsföringsbok

Jury

Peter Nyström, Juryns ordförande

Magnus Söderlund, Handelshögskolan

Henning Robach, IHM

Carin Wikström, Cramo AB

 

Nominerade bidrag till Årets Marknadsföringsbok 2017:

Liber

Kundfokus
Ada Elmgart, Eva Bloch

Möt kunden öga mot öga
Ulla-Lisa Thordén

Planerad Kommunikation,
Strategisk ledningsstöd i företag och organisationer
Peter Erikson

Framtidsrusta ditt ledarskap
Emma Pihl

Lojala kunder
Fånga potentialen mellan kundmötena
Inger Roos

Maxa Snacket
Så når du framgång genom digital kommunikation
Karin Zingmark

Roos Tegnér

Mässguru
Mikael Jansson, Maria Jansson

Slutsålt – Konsten att hjälpa kunder att köpa
Mats Fogelqvist

Det agila Företaget
Fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld?
Lennart Fancke, Göran Nilsson

Motivationskoden
Tommy Lundberg

Nu – Strategisk improvisation för effektiv kommunikation
Jesper Falkheimer & Katarina Gentzel Sandberg

 

Studentlitteratur

Säljorganisationen – ledning och styrning
Anders Sahlgren, Erik Skog

Kunskapsbaserad Marknadsföring
Leon Michael Caesarius, Jukka Hohenthal

E-handel
organisation, distribution och hållbarhet
Magnus Forstenson, Nina Hasche, Sven Helin, Frans Prenkert

Brand Theories
Veronika Tarnovskaya, Jon Bertilsson

Konsumentbeteende
Klassiska & Samtida perspektiv
Karin M Ekström, Mikael Ottosson, Anders Parment

 

Sanoma Utbildning

CSR och hållbart företagande
Tommy Borglund, Hans de Geer, Susanne Sweet
Magnus Frostenson, Lind Lerpold, Sara Nordbrand,
Emma Sjöström, Karolina Windell

Marknadsföring av Lyx och Premium
Henrik Uggla

Skriva för att övertyga
Mikael Rosén

 

Övriga

Jakten på känslan
Konsten att skapa meningsfulla upplevelser
Eget förlag
Arvid Axland, Niels Kjaergaard-Jensen

Bang for the Buck
Kommunikation som skapar resultat
Rheologica Publishing AB
Erik Modig

Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag – så kan du återställa den
Meetings International Publishing
Tomas Dalström

 

 

90-talister

Vinnare 2016

”90-talister som medborgare, medarbetare och konsumenter”, av Anders Parment fick Sveriges Marknadsförbunds utmärkelse Årets Marknadsföringsbok för 2016.

Boken ”90-talister” bygger på svenska och internationella studier av dem som är födda under 1990-talet och ger oss en inblick i hur de fungerar som medborgare, medarbetare och konsumenter.  Dessutom görs jämförelser med andra decenniers generationer – Generation X, Generation Y och Baby Boomers.

Motiveringen för Årets Marknadsföringsbok lyder:

“I boken ’90-talister som medborgare, medarbetare och konsumenter’ beskriver Anders Parment på ett lysande sätt, generationsbegreppet rent allmänt och hur man kan förstå och samarbeta med denna generation, inte bara som kunder.”

Vinnare 2015

Marknadsföring och påverkan på konsumenten av Magnus Söderlund bok fick utmärkelsen på Tendensdagen 2015, som tog plats på Oscarsteatern i Stockholm, med motiveringen:

”I boken Marknadsföring och påverkan på konsumenten gör redaktören Magnus Söderlund ett lysande arbete i att lyfta fram det förtjänstfulla arbete som sker på Handelshögskolan i Stockholm och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Bredden och djupet hos de 18 författarna är imponerande och mycken kunskap kring påverkan kommer läsaren till del.”

Läs om de övriga nominerade här

Vinnare 2014

Sensorik och marknadsföring, av Lena Mossberg, Inga-Britt Gustafsson, Anette Jonsäll, Åsa Öström, Johan Swahn fick Sveriges Marknadsförbunds den årliga utmärkelse Årets Marknadsföringsbok 2014.

Priset delades ut under heldagseventet Tendensdagen på Oscarsteatern inför omkring 400 gäster och de författarna mottog diplomet med glädje.

Motiveringen lyder:

“I boken Sensorik och marknadsföring ger författarna på ett mycket inspirerande sätt praktisk och teoretisk kunskap om hur man engagerar konsumenternas sinnen vid köp och konsumtion av olika produkter.”

Hederspriser:

Två hederspriser delades också ut. I år uppmärksammades böckerna “Etiken i butiken” av Tomas Brytting och “Hållbar Marknadsföring” av Mikael Ottosson och Anders Parment.

Motiveringarna löd som följer:

“I boken Etiken i butiken visar författaren på ett förtjänstfullt sätt hur de grundläggande frågorna om sanning, frihet och livsmening påverkar relationen mellan säljare och köpare.”

“I boken Hållbar marknadsföring visar författarna på ett utmärkt sätt –såväl teoretiskt som praktiskt- hur hållbarhet är integrerat med all marknadsföring i vid bemärkelse.”

Utdelare var Sveriges Marknadsförbunds ordförande Peter Nyström och professor Magnus Söderlund från Handelshögskolan.

Vinnare 2013

Varumärkessamarbeten av Henrik Uggla

Juryns motivering

“I boken Varumärkessamarbeten tar författaren ett helhetsgrepp och visar på olika typer av samarbeten och kopplar dem till valda strategier—allt på ett lysande sätt och med många belysande exempel.”

Hedersomnämnande 2013

Marknadsföring och distribution av Anders Parment och Mikael Ottosson.

Juryns motivering

“Författarna till boken Marknadsföring och distribution ger på ett förtjänstfullt sätt en fördjupad förståelse för distributionens betydelse och visar på det med såväl exempel som teoretisk grund.”

 

Tidigare års vinnare

2012

Kundmötet
Magnus Söderlund

2011

Lönsamhet i butik
Mikael Hernant & Margareta Boström

2010

Varumärket inifrån och ut
Tommy Falonius

2009

Marknadsför till 55 plus
Anders Parment

2008

Sinnesmarknadsföring
Bertil Hultén, Niklas Broweus och Marcus van Dijk

2007

Marknadsföring i butik
Jens Nordfält

2006

Varumärkesbygget
Fredlund, Wundermann, Ohlsson m fl

2005

Den där marknaden
Claes-Fredrik Helgesson, Hans Kjellberg, Anders Liljenberg

2004

Att skapa upplevelser
Lena Mossberg

2003

Emotionsladdad marknadsföring
Magnus Söderlund

2002

När kartan förändrar affärslandskapet
Richard Normann

2001

Den lojala kunden
Magnus Söderlund

2000

One-to-one Marketing
Ola Feurst

1999

Det interaktiva företaget
Solveig Wikström, Anders Lundqvist och Åke Beckérus

1998

Företagsetik
Tomas Brytting

1997

Kompetens för konkurrenskraft
Björn Axelsson

1996

Strategi för naturlig tillväxt
Lars Bern

1995

Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R
Evert Gummesson

1994

Företaget & omvärlden
Frankelius & Rosén

1993

Kunskap & värde
Norrman & Wikström

1992

Marknadsledarskap
Brandes & Brege

1991

Att skapa affärer
Björn Bjerke