Om oss:

Historia

Sveriges Marknadsförbund bildades 1919 och verkar nationellt såväl som internationellt. Dess huvudsäte är i Stockholm. Sveriges Marknadsförbund är en remissinstans och ett professionellt nätverk för alla Sveriges lokala marknadsföreningar och för alla företagsmedlemmar inom näringsliv, myndigheter, organisationer och lärosäten.
Sveriges Marknadsförbunds uppdrag är att kompetensutveckla marknadsförare och kommunikatörer. Det görs på olika arenor och i olika plattformar samt i sociala medier.
Sveriges Marknadsförbund värnar om marknadsförares och kommunikatörers professionella intressen.

Sveriges Marknadsförbund är ansvariga för följande utmärkelser: Årets Marknadsföringsbok och Årets Marknadsförening.

Sveriges Marknadsförbund arrangerar varje år Tendensdagen som är branschens stora kunskaps- och inspirationsdag. Sveriges Marknadsförbund ger också ut etidningen Trender & Tendenser med 10 nummer per år. Tidningen bevakar alltifrån forskningsrön, marknadsjuridik, internationell varumärkesprofilering till kampanjer, trender och lagstiftning.

2017

E-tidning

E-tidningen Trender & Tendenser skapas. Chefredaktör är Carin Fredlund som har över 30 års erfarenhet av bevakning och analys av reklam- och varumärkesfrågor.
Sveriges Marknadsförbund återgår till eget kontor och egen personal.

2015

Sveriges Marknadsförbund fortsätter utveckla sitt erbjudande och sin kommunikation. Ett steg är lanseringen av en ny webbplats.

2014

Sveriges Marknadsförbund får ny vd

Francesca O’Brien Apelgren, är ny vd för Sveriges Marknadsförbund. Förbundet delar personal med Marknadsföreningen i Stockholm. Förbundet består idag av 29 lokala marknadsföreningar och cirka 800 företag. Totalt är cirka 10 000 marknadsförare i Sverige medlemmar.

2010

Ny hemsida ger förbättrad service till medlemmarna

Sveriges Marknadsförbund lanserar en uppdaterad hemsida med en rad förbättringar i syfte att snabbare nå ut med mer aktuellt utbud till besökarna.  Det görs också en satsning på att uppmärksamma svenska marknadsföringsforskning.

2009

Ny tidning

Medlemstidningen Tendens Special byter format. Istället för ett nyhetsbrev blir det ett mer omfattande magasin med både korta notiser och fördjupande artiklar.

2008

Ny VD

I augusti tillträder Jan Fager tillträder som VD för Sveriges Marknadsförbund.

2007

Medlemsantalet ökar

Antalet medlemmar uppgår nu till drygt 900 företag och organisationer. Till förbundet hör också ett 30-tal lokala marknadsföreningar runt om landet, som i sin tur har omkring 8000 individuella medlemmar.

2001

Ny utmärkelse

Förbundet utnämner för första gången Årets Marknadsförare för att belöna och stimulera skickliga marknadsföringsinsatser. Samma år skapas en leverantörsguide på hemsidan som en service till medlemmarna.

1998

En bokhandel helt fokuserad på marknadsföring

Nu skapas en bokhandel på webben för aktuella marknadsföringsböcker. Den växer snabbt och  är numera Sveriges största bokhandel för marknadsföringslitteratur.

1991

Årets viktigaste bok

Förbundet utnämner Årets Marknadsföringsbok för första gången. Syftet är att premiera duktiga författare och uppmärksamma läsvärd marknadsföringslitteratur.

1985

Arbetet med utmärkelser startar

För första gången delar förbundet ut utmärkelsen Årets Marknadsförening. Vinnaren utses bland landets lokala marknadsföreningar.

1967

Namnbyte igen

Sveriges Marknadsförbund antas som nytt namn för förbundet, istället för det tidigare namnet Svenska Försäljnings- och Reklamförbundet.

1966

En ny utbildning för marknadsförare

Marknadsekonomutbildningen skapas, som en vidareutbildning för redan yrkesverksamma. Sedan dess har 20 000 elever blivit diplomerade på TBV, IHM, RMI-Berghs, EFL, Marknadsinstitutet och Wallininstitutet.

1953

Initiativ för reklam- och kommunikationsutbildning

De första eleverna tas in på Institutet för Högre Reklam och Kommunikationsutbildning (IHR), en efterakademisk utbildning. Sedan dess har nära 3000 elever utexaminerats från utbildningen.

1952

Reklamförbundet kompletteras med försäljning

Förbundet döps om till Svenska Försäljnings- och Reklamförbundet, från det ursprungliga namnet Svenska Reklamförbundet.

1945

Dags för en tidning

Förbundet ger ut sin första egna egna tidskrift: Den svenska marknaden. Marknadsförbundets nästa tidning kallades Tendenser. Därefter blev Komet det officiella organet.

1935-36

Opinion och regelbildning

Förbundet tar initiativ till att etablera Reklamförbundets Opinionsnämnd. Tillsammans med Tidningsutgivarna skriver man ”Reklamens Grundregler”.

1930-talet

Sveriges lokala marknadsföreningar växer fram

De första lokala föreningarna grundas i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö och Örebro.

1919

Sveriges Marknadsförbund grundas

Svenska Reklamförbundet uppstår, vilket är embryot till Marknadsförbundet ”i ett folktomt, fridfullt Stockholm, fritt från skyltningar och reklam”. Axel Wenner-Gren är initiativtagare till förbundet. Målsättningen var ”upplysning, utbildning, forskning och sanering”. Medlemmarna bestod till en början av 28 fysiska personer i reklambranschen, vilka satsar 15 kronor vardera.