Om oss:

Detta gör vi

Sveriges Marknadsförbund bildades 1919 och verkar nationellt såväl som internationellt. Dess huvudsäte är i Stockholm. Sveriges Marknadsförbund är en remissinstans och ett professionellt nätverk för alla Sveriges lokala marknadsföreningar och för alla företagsmedlemmar inom näringsliv, myndigheter, organisationer och lärosäten.
Sveriges Marknadsförbunds uppdrag är att kompetensutveckla marknadsförare och kommunikatörer. Det görs på olika arenor och i olika plattformar samt i sociala medier.
Sveriges Marknadsförbund värnar om marknadsförares och kommunikatörers professinoella intressen.
Sveriges Marknadsförbund är ansvariga för följande utmärkelser: Årets Marknadsföringsbok och Årets Marknadsförening.
Sveriges Marknadsförbund arrangerar varje år Tendensdagen som är branschens stora kunskaps- och inspirationsdag.
Sveriges Marknadsförbund ger också ut tidningen Trender & Tendenser med 10 nummer per år. Tidningen bevakar alltifrån forskningsrön, marknadsjuridik. internationell varumärkesprofilering till kampanjer, trender och lagstiftning.