14 mars 2020  ·  Nyheter

Hur corona påverkar människors arbetssituation & arbetsmiljö

Vi har pratat med flera marknads- och kommunikationschefer om hur corona viruset påverkar människors arbetssituation och arbetsmiljö. Läs om deras utmaningar men även om tips, kloka tankar och hur de ser framåt!

 

Anna Erman Ojde är kommunikationschef för Danske Bank Sverige.

Alexander Donka

Hur påverkas er avdelning av Covid-19-situationen?
Vid en händelse av den här kalibern så är snabb och relevant kommunikation till medarbetarna och kunderna oerhört viktig och central. Det är en oerhört intensiv period och vi arbetar tillsammans för att kunna möta det enorma behovet av information som finns.

Vilka verktyg använder ni för att klara internkommunikationen?
Vi fokuserar på streaming, chattar och mobil kommunikation för att nå medarbetarna på ett smidigt sätt. Vårt intranät är självklart också en viktig kanal.

Vilken typ av kommunikation/marknadsföring har ni gjort kopplat till rådande situation?
Vi på kommunikationsavdelningen arbetar även i vanliga fall som en Nyhetshub. Ett arbetssätt som passar väldigt bra i en krissituation. Vår nyhetsportal www.nextconomy.se är ett nav i vår kommunikation och vi fokuserar på att erbjuda chattar där våra kunder kan ställa frågor till våra experter om bland annat privatekonomi och investeringar. Över 3 000 kunder har deltagit de senaste dagarna och tillsammans med Almi Invest kommer vi även ha en chatt för den viktiga startupcommunityn. Vi har skapat informationssidor på vår webb för företag och privatpersoner där det bland annat finns möjlighet att ansöka om att pausa från sin amortering. Vi jobbar också mycket med video i våra sociala medier för att nå ut med information om hur företag som får finansiella problem i spåren av Corona kan få hjälp av oss som bank. Det har varit mycket uppskattat.

Genom vilken/vilka plattform/plattformar kommunicerar ni helst nu?
Det är 100% digitalt. Chattar är viktiga då de avlastar vår kundservice och när många människor har liknande frågor – man vill ha snabba och relevanta svar. Våra experter spelar en oerhört stor roll i det här läget och här vill jag särskilt nämna vår sparekonom Maria Landeborn som av naturliga skäl får väldigt många frågor just nu. Det finns en ”alla-för-en” anda inom Danske Bank som gör att vi har fullt fokus på att stötta varandra och nå ut till oroliga kunder. Vår nyhetshub är navet och vi gör som jag nämnde mycket streaming, kommunikation på webb och i sociala medier

Har du fått mer, mindre eller bara omlagt arbete just nu?
Betydligt mer. Just nu jobbar väldigt många oerhört mycket men det är viktigt att våra medarbetare får tid för privatlivet också. De inledande dagarna har varit väldigt intensiva. Vi vill så klart att alla medarbetare i banken och alla våra kunder ska känna att de är välinformerade och att vi svarar och hjälper dem. Kommunikation spelar en avgörande roll i en krissituation och är därmed en mycket viktig del.

Har du/kommer du ställa in några kampanjer?
Vi skjuter på vissa reklamkampanjer då det helt enkelt är fel tidpunkt. Men vi styr om till andra former av kommunikation. Det är jätteviktigt att se till att de frilansare vi jobbar med har uppdrag för vi behöver dem även i framtiden. Man ska inte ställa in allt – mer styra om och tänka om. Ställer alla in allt så går byråer och frilans i konkurs – det är viktigt att vi tar ansvar för helheten.

Är du orolig för verksamhetens framtid?
Jag kan faktiskt tvärtom konstatera att verksamheten trots att en mycket stor del av medarbetarna arbetar på distans, är i full gång. Och att alla jobbar digitalt och löser de problem som uppstår. I varje kris finns det något positivt och jag tror att väldigt många har upptäckt hur digitaliseringen faktiskt gör att Sverige kommer klara krisen bättre än vi hade gjort för 10 år sedan.

 

Malin Forkman är kommunikationschef för Dramaten

Malin F färg

Hur påverkas er avdelning av Covid-19-situationen?
Vi påverkas på flera sätt. Först och främst för att vi nu med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens förtydligade riktlinjer stängt teatern för publik. För kommunikationsavdelningen blev därför den allra första uppgiften att informera vår publik om detta, boka om biljetter och betala tillbaka pengar m.m. Precis som resten av Dramatenpersonalen arbetar vår avdelning på distans.

Vilka verktyg använder ni för att klara internkommunikationen?
Vi använder Slack som verktyg för internt arbete och kommunikation med varandra på avdelningen. Vi har fasta möten två gånger om dagen med hela avdelningen, med syfte att få en gemensam uppdatering av läget och pågående projekt samt för att löpande fånga upp eventuella problem som måste lösas. Utöver det har vi ett antal projektgrupper, exempelvis kundtjänst och digital utveckling/kommunikation.

Vilken typ av kommunikation/marknadsföring har ni gjort kopplat till rådande situation?
Än så länge mest i form av informativ kommunikation om att vi stänger huset, vad som gäller för bokade biljetter etc

Genom vilken/vilka plattform/plattformar kommunicerar ni helst nu?
Hemsida och Sociala medier (Facebook och Instagram)

Har du fått mer, mindre eller bara omlagt arbete just nu?
Mer men också omlagt arbete. Blir ju ett större fokus på internkommunikation, både med ledning, avdelning och alla medarbetare. Att hela tiden vara aktuell utifrån omvärlden och att upprätta fungerande kanaler och rutiner när vi inte kan mötas som vi brukar. Dessutom under en tid då många känner oro och det därmed är än viktigare med tydlighet och ett nära ledarskap. En hel del arbetsuppgifter har ju fått läggas på is tills vidare.

Har du/kommer du ställa in några kampanjer?
Vi har ännu inte ställt in några kampanjer, men är däremot mitt i ett arbete med att bedöma hur våra premiärer och repertoar kommer att påverkas framöver. Och utifrån detta planera in när i tid kommunikationsarbetet ska göras.

Är du orolig för verksamhetens framtid?
Det är självklart en tid av oro för oss. Inställda föreställningar innebär tappade intäkter. Men jag känner samtidigt en stor tillförsikt i att vi nu tillsammans här på Dramaten gör allt vi kan för att utifrån rådande läge göra vårt bästa både för vår publik och för våra medarbetare på hela teatern. Och här har ju vår avdelningen en viktig uppgift både i det interna och i det externa arbetet.

 

Karin Zingmark är Sveriges Marknadsförbunds rådgivare inom digital kommunikation och content marketing.

Karin_Zingmark-289x300

Distansera er fysiskt men inte socialt!

Har vi någonsin haft så stort behov av kommunikation som nu? Kommunikation kan skapa lugn genom människor som är närvarande, som öppnar upp för dialog, tar det mänskliga perspektivet och som månar om andra. Dessa tider av osäkerhet och oro är en prövning för de allra flesta, och jag tror att det blir viktigare än någonsin att prioritera kommunikation och socialt umgänge.

Nu uppmanas de allra flesta som kan att jobba hemifrån, men att sitta var för sig samtidigt som omvärlden skakar utanför kan leda till onödigt mycket stress och oro. Människor lämnas ensamma med sina tankar, och riskerar att fastna i negativa banor. Idag finns en uppsjö av verktyg såsom Zoom, Teams eller Hangouts som kan användas för att fortsätta ses över en kopp kaffe, en lunch eller varför inte en AW. Det är endast våra vanor som hindrar oss från att fortsatt ses för vår dagliga fika klockan 10, och kanske behöver vi den mer än något precis just nu?

3 tips för ett socialt hemmakontor:
– inför en daglig check-in vid den virtuella kaffeapparaten på morgonen, för att summera läget och diskutera dagens plan. Ta tid för lite snack om helgplaner och annat positivt som pågår i livet.
– ät lunch tillsammans! Att få sällskap, precis som vanligt, över lunch är en viktig social aspekt för många, och med teknikens hjälp går det alldeles utmärkt att lösa.
– Glöm inte att ta en promenad eller två, det är lätt att fastna i hemmakontoret. Ta med kollegan i luren, så blir promenaden trevligare.

Ibland kan sociala medier jämföras med snabbmat, godis och skräp-TV. Något som är negativt och sällan produktivt. Jag kan förstå den aspekten i det fall man hamnar i ett bakåtlutat scroll-läge, där man bara tar del av andras uppdateringar. Men när vi jobbar alltmer uppkopplat och digitalt behöver vi också bli medvetna om hur vi agerar socialt på digitala medier. Vi behöver bli mer disciplinerade i hur vi jobbar och mer medvetna om vilka kanaler vi använder till vad.
– Tänk på sociala medier som ett virtuellt fikarum, där du kan söka upp trevliga sammanhang och delta i samtalet både med medarbetare, kunder och andra. Bjud in till dialog, ställ frågor och bidra med dina tankar och din erfarenhet – precis som du skulle gjort i det fysiska fikarummet.
– Sociala medier kan också innebära en ständigt pågående kundundersökning. Sök upp forum där dina kunder befinner sig, ställ frågor och lär dig av deras tankar och erfarenheter. Här kan du få massa bra tankar och idéer kring hur ni kan förbättra ert erbjudande till era kunder.
– Missa inte möjligheten till gratis lärande. Avsätt tid varje vecka, kanske till och med dagligen, för att se ett intressant TED-talk, lyssna på en bra podcast eller gör en online utbildning inom ett område du behöver vidareutvecklas.

Slutligen tror jag att det just nu blir extra viktigt att själva ta kontroll över tekniken. Det handlar om att bli medvetna om när vi är uppkopplade och inte, när vi slösurfar eller jobbar osv. Att styra upp sin telefon, ta bort notiser och vibrationer, är ett sätt. Och framförallt behöver vi prata med våra kollegor och medarbetare om förväntningar på uppkoppling. En otydlighet kring förväntningar kan skapa stress, så ta er tid att lyssna av och bestämma vad som gäller hos er kring exempelvis mail utanför ordinarie arbetstid. Det blir extra viktigt i en tid när många av oss jobbar på distans.

Se denna tid som ett tillfälle att lära om och lära nytt. Vem vet, ni kanske hittar helt nya och mycket bättre sätt att samarbeta med kollegorna, och bygga relationer både internt och externt.

Karin Zingmark

Läs mer om rådgivning via Karin Zingmark och Sveriges Marknadsförbunds övriga rådgivare.