5 juni 2017  ·  Rättsfall

HD prövar säkerhet för komplicerat mål om patentintrång

Två amerikanska bolag väckte talan mot två svenska bolag avseende patentintrång och lämnade säkerhet för de rättegångskostnader de skulle kunna bli skyldiga att betala. Säkerheten bestod i en försäkringsgaranti för fyra miljoner kronor. Patent- och marknadsdomstolen avvisade deras talan. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att målet rör komplicerade tvistiga sakförhållanden och bedömer inte att den ställda säkerheten har den marginal som krävs. Under sådana förhållanden kan säkerheten inte godtas, varför kärandes talan skall avvisas. Beslutet innehåller enligt Patent- och marknadsöverdomstolen frågor

Det här innehållet är exklusivt för medlemmar i Sveriges Marknadsförbund. Om du redan är registrerad på svemarknad.se, vänligen logga in. Om du är medlem i Sveriges Marknadsförbund men inte har registrerat dig ännu, vänligen gör det nedan.

Logga in
   
Ny användare?
*Obligatoriskt fält