1 juli 2017  ·  Rättsfall

Coops "Ekoeffekten" förbjuds

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Coop att vid ett vite om en miljon kronor att i sin marknadsföring använda filmerna  ”Ekoeffekten”, ”The Organic Effect” och ”Amelia testar ekoeffekten” eller andra framställningar med väsentligen samma utformning. Domstolen förbjuder också Coop, vid vite om en miljon kronor, att i sin marknadsföring ge intryck av att ekologiskt odlade livsmedel är bättre ur hälsosynpunkt jämfört med konventionellt odlade livsmedel och använda formuleringar som exempelvis: – ”Vi äter insektsmedel”, – ”We’re eating pesticides”, – ”Studier har visat

Det här innehållet är exklusivt för medlemmar i Sveriges Marknadsförbund. Om du redan är registrerad på svemarknad.se, vänligen logga in. Om du är medlem i Sveriges Marknadsförbund men inte har registrerat dig ännu, vänligen gör det nedan.

Logga in
   
Ny användare?
*Obligatoriskt fält