Årets Marknadsföringsbok:

Tidigare vinnare

Vinnare 2018

Årets Marknadsföringsbok 2018 blev Employer Branding – så bygger arbetsgivare starka varumärken”, som skrivits av Anders Parment, Anna Dyhre och Hieronymus Rony Lutz.

Motiveringen löd: ”I boken utvecklar författarna på ett förtjänstfullt sätt begreppet employeer branding, vad det är och varför det är viktigt för företag och organisationer att vara en attraktiv arbetsgivare. De ger också ett perspektiv på hur arbetsmarknaden förändrats över tid och sin syn på vad morgondagens medarbetare kommer att förvänta sig. Juryn anser att bokens innehåll är lätt att ta till sig och att ämnesområdet är relevant för alla företag och organisationer.

Bild-Bok-employer-Branding

 

Vinnare 2017

Årets Marknadsföringsbok 2017 blev Bang for the Buck av Erik Modig.

Bang for the Buck av Erik Modig utsågs till Årets Marknadsföringsbok 2017.
Bang for the Buck av Erik Modig utsågs till Årets Marknadsföringsbok 2017.

Motiveringen löd: 

”I boken ”Bang for the Buck—kommunikation som skapar resultat” visar Erik Modig på ett förtjänstfullt sätt hur företag och organisationer i sitt dagliga arbete kan använda verktyget påverkansmatrisen för att nå kundens hjärna och skapa framgång.” Stort grattis Erik Modig!

I oktoberutgåvan av Trender & Tendenser, hade Erik Modig har satt samman valda delar av boken, speciellt för tidningens läsare.

 

90-talister

Vinnare 2016

”90-talister som medborgare, medarbetare och konsumenter”, av Anders Parment fick Sveriges Marknadsförbunds utmärkelse Årets Marknadsföringsbok för 2016.

Boken ”90-talister” bygger på svenska och internationella studier av dem som är födda under 1990-talet och ger oss en inblick i hur de fungerar som medborgare, medarbetare och konsumenter.  Dessutom görs jämförelser med andra decenniers generationer – Generation X, Generation Y och Baby Boomers.

Motiveringen för Årets Marknadsföringsbok lyder:

“I boken ’90-talister som medborgare, medarbetare och konsumenter’ beskriver Anders Parment på ett lysande sätt, generationsbegreppet rent allmänt och hur man kan förstå och samarbeta med denna generation, inte bara som kunder.”

Vinnare 2015

Marknadsföring och påverkan på konsumenten av Magnus Söderlund bok fick utmärkelsen på Tendensdagen 2015, som tog plats på Oscarsteatern i Stockholm, med motiveringen:

”I boken Marknadsföring och påverkan på konsumenten gör redaktören Magnus Söderlund ett lysande arbete i att lyfta fram det förtjänstfulla arbete som sker på Handelshögskolan i Stockholm och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Bredden och djupet hos de 18 författarna är imponerande och mycken kunskap kring påverkan kommer läsaren till del.”

Läs om de övriga nominerade här

Vinnare 2014

Sensorik och marknadsföring, av Lena Mossberg, Inga-Britt Gustafsson, Anette Jonsäll, Åsa Öström, Johan Swahn fick Sveriges Marknadsförbunds den årliga utmärkelse Årets Marknadsföringsbok 2014.

Priset delades ut under heldagseventet Tendensdagen på Oscarsteatern inför omkring 400 gäster och de författarna mottog diplomet med glädje.

Motiveringen lyder:

“I boken Sensorik och marknadsföring ger författarna på ett mycket inspirerande sätt praktisk och teoretisk kunskap om hur man engagerar konsumenternas sinnen vid köp och konsumtion av olika produkter.”

Hederspriser:

Två hederspriser delades också ut. I år uppmärksammades böckerna “Etiken i butiken” av Tomas Brytting och “Hållbar Marknadsföring” av Mikael Ottosson och Anders Parment.

Motiveringarna löd som följer:

“I boken Etiken i butiken visar författaren på ett förtjänstfullt sätt hur de grundläggande frågorna om sanning, frihet och livsmening påverkar relationen mellan säljare och köpare.”

“I boken Hållbar marknadsföring visar författarna på ett utmärkt sätt –såväl teoretiskt som praktiskt- hur hållbarhet är integrerat med all marknadsföring i vid bemärkelse.”

Utdelare var Sveriges Marknadsförbunds ordförande Peter Nyström och professor Magnus Söderlund från Handelshögskolan.

Vinnare 2013

Varumärkessamarbeten av Henrik Uggla

Juryns motivering

“I boken Varumärkessamarbeten tar författaren ett helhetsgrepp och visar på olika typer av samarbeten och kopplar dem till valda strategier—allt på ett lysande sätt och med många belysande exempel.”

Hedersomnämnande 2013

Marknadsföring och distribution av Anders Parment och Mikael Ottosson.

Juryns motivering

“Författarna till boken Marknadsföring och distribution ger på ett förtjänstfullt sätt en fördjupad förståelse för distributionens betydelse och visar på det med såväl exempel som teoretisk grund.”

 

Tidigare års vinnare

2012

Kundmötet
Magnus Söderlund

2011

Lönsamhet i butik
Mikael Hernant & Margareta Boström

2010

Varumärket inifrån och ut
Tommy Falonius

2009

Marknadsför till 55 plus
Anders Parment

2008

Sinnesmarknadsföring
Bertil Hultén, Niklas Broweus och Marcus van Dijk

2007

Marknadsföring i butik
Jens Nordfält

2006

Varumärkesbygget
Fredlund, Wundermann, Ohlsson m fl

2005

Den där marknaden
Claes-Fredrik Helgesson, Hans Kjellberg, Anders Liljenberg

2004

Att skapa upplevelser
Lena Mossberg

2003

Emotionsladdad marknadsföring
Magnus Söderlund

2002

När kartan förändrar affärslandskapet
Richard Normann

2001

Den lojala kunden
Magnus Söderlund

2000

One-to-one Marketing
Ola Feurst

1999

Det interaktiva företaget
Solveig Wikström, Anders Lundqvist och Åke Beckérus

1998

Företagsetik
Tomas Brytting

1997

Kompetens för konkurrenskraft
Björn Axelsson

1996

Strategi för naturlig tillväxt
Lars Bern

1995

Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R
Evert Gummesson

1994

Företaget & omvärlden
Frankelius & Rosén

1993

Kunskap & värde
Norrman & Wikström

1992

Marknadsledarskap
Brandes & Brege

1991

Att skapa affärer
Björn Bjerke