Årets Marknadsföringsbok:

Årets Marknadsföringsbok 2019

Årets Marknadsföringsbok 2019:

TA BETALT! Hur pris påverkar allt.

Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok 2019 är författarna Hermann Simon, Andreas Jonason och Felix Mörée som skrivit boken Ta betalt – Hur pris påverkar allt. Förlag Mondial

ta-betalt-hur-pris-paverkar-allt   Årets Marknasdföringsbok

Juryns motivering för årets pristagare lyder: Som Årets Marknadsföringsbok 2019 har juryn utsett boken ”Ta betalt – hur pris påverkar allt” av Hermann Simon, Andreas Jonason och Felix Mörée. Författarna beskriver på ett tydligt sätt med många relevanta exempel prisets effekt och betydelse för en verksamhets affär. Juryn uppfattar att boken ger ett bidrag till hela affärsmannaskapsområdet, dvs. kunskaper och kompetenser för att bedriva effektiva affärsverksamheter. Boken är lättläst och överskådlig och det är juryns uppfattning att den erbjuder värdefulla insikter oavsett läsarens bakgrund och roll. Förlag Mondial.

vinnare 4_1941
Från vänster författaren Felix Mörée, vd Sveriges Marknadsförbund Francesca O’Brien Apelgren, författare Andreas Jonason

 

Årets hedersomnämnande 2019:
Följarna först – redaktionell metod för kommunikatörer

Årets hedersomnämnande 2019 går till Staffan Ekengren som skrivit boken Följarna först – redaktionell metod för kommunikatörer. Förlag Liber.

foljarna-forst-redaktionell-metod-for-kommunikatorer

Juryn har valt att tilldela boken ”Följarna först – redaktionell metod för kommunikatörer” av Staffan Ekengren ett hedersomnämnande. Staffan utvecklar och beskriver på ett relevant sätt det nya media- och kanal-landskapets förutsättningar.  Boken är välskriven och pedagogiskt upplagd och juryn rekommenderar boken till alla som bättre vill förstå och utveckla sin egen kommunikation i dagens medielandskap. Förlag Liber.

hedersomn2_1950

Från vänster författaren Staffan Ekengren, vd Sveriges Marknadsförbund Francesca O’Brien Apelgren

 

Alla_1913

Prisutdelningen 2 december: Från vänster: Sara Rosengren  juryordförande Årets Marknadsföringsbok, Carin Wikström jurymedlem Årets Marknadsföringsbok, Felix Mörée och Andreas Jonason författarna till Årets Marknadsföringsbok 2019,  Staffan Ekengren  författare Årets hedersomnämnande, Francesca O’Brien Apelgren vd Sveriges Marknadsförbund.

 

Bild1

Jury

Ordförande
Sara Rosengren
, professor vid institutionen marknadsföring och strategi vid Handelshögskolan i Stockholm

Ledamöter
Francesca O’Brien Apelgren,
vd på Sveriges Marknadsförbund

Henning Robach, kursledare inom marknadsföring på IHM

Johan Hagberg, professor Handelshögskolan Göteborgs Universitet

Carin Wikström, marknadschef  Teknologisk Institut AB

Sofia Ulver,  docent vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet

 

 

Mingelbilder ihop_Skärm

Mingelbilder från 2 dec event Årets Marknadsföringsbok 2019

 

Nominerade böcker 2019: