5 juni 2017  ·  Rättsfall

Advisor måste tala om att de säljer

Patent- och marknadsdomstolen ålägger Advisor Fondförvaltning AB, vid vite av 1 miljon kr för envar av åläggandena, att – vid telefonförsäljning gentemot konsument i början av samtalet informera om att samtalets syfte är att sälja en förvaltningstjänst som avser premiepension, om så är fallet, – vid telefonförsäljning av förvaltningstjänst som avser premiepension gentemot konsument i telefonsamtal informera om konsumentens ångerrätt, vilken tidsfrist som gäller, när den börjar löpa, hur ångerrätten utövas, verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt samt uppgift om vad konsumenten kan komma att få

Det här innehållet är exklusivt för medlemmar i Sveriges Marknadsförbund. Om du redan är registrerad på svemarknad.se, vänligen logga in. Om du är medlem i Sveriges Marknadsförbund men inte har registrerat dig ännu, vänligen gör det nedan.

Logga in
   
Ny användare?
*Obligatoriskt fält